Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Kvalita keramiky v normách

ČSN 72 4910

České státní normy byly za minulého režimu terčem častých nadávek a vtipů. Ovšem trh zbavený přirozené nabídky a poptávky vyžadoval nějaké vodítko k posuzování kvality průmyslových produktů. Vznikaly tedy normy zabývající se vadami a jakostí výrobků. Ne jinak tomu bylo i v keramice. Současnému drobnému tvůrci mohou některé tehdejší předpisy připadat velmi přísné, jindy podivné. Občas se zase pozastaví nad tím, co všechno normotvůrci vynechali.

Keramická praxe je skrz na skrz prošpikovaná neustálým rozhodováním. Snad nejtěžší volby činíme během třídění zboží. Už od prvních okamžiků zrodu keramických výrobků, při jejich snímání z kruhu či vyndávání z formy, přemýšlíme o tom, jaké má ten který kus vyhlídky na úspěch. Již v průběhu výroby zachytáváme nepodarky. Nechceme investovat čas a energii do něčeho, co je předem odsouzeno k nezdaru. Zdaleka nejobtížnější je posuzování vad po ostrém výpalu. Obzvlášť nerozhodné povahy trpí krutými vnitřními souboji mezi lítostí nad vynaloženým úsilím a potřebou udržet co nejvyšší kvalitu.

Podobné otázky řeší i keramický průmysl. Nelze však chudáky kvalitáře trápit nějakými dilematy. Při posuzování užitkové keramiky uplatňují rozličné normy. Jsou to podnikové normy (PN), oborové normy (ON), evropské normy (EN) a české technické (dříve státní) normy (ČSN).

V ČSN může najít útěchu a rozhřešení i malý studiový tvůrce. Nejčastěji v keramice používáme skupinu ČSN 72 XXXX. Konkrétně vadami se zabývá ČSN 72 4805 s názvem „Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice.“

ČSN 72 4910 – Užitková keramika

S respektem k autorskému zákonu zde zmíněnou ČSN nebudeme publikovat. Nabízíme však podobnou starší normu, respektive její část. Jedná se o ČSN 72 4910 z roku 1957.

Předpis zná dvě jakosti zboží a ty se dále dělí podle velikosti výrobku. Počítá se zde s tím, že větší výrobek snese i větší množství vad. Navíc různě velké kusy nejsou rovnocenné z hlediska počtu vad a výrobní náročnosti. 

Vady jsou rozděleny do sedmi skupin:

  • Barva
  • Glazura
  • Deformace
  • Znečištění a deformace povrchu
  • Vady dekorace
  • Barevné glazury
  • Dovolený výskyt vad na jednom výrobku

Podotýkám, že dnes už jde pouze o doporučení, ale socialistické normy byly závazné.

Logo
Logo
Nad vydáváním ČSN bděl Státní úřad pro vynálezy a normalisaci.
Autor: Petr Toms
Zdroj: Archiv autora

Záhlaví normy
Záhlaví normy
Autor: Petr Toms
Zdroj: Archiv autora

Tato norma platí pro užitkové a dekorativní předměty, vyráběné z keramických hmot litím a zatáčením do sádrových forem, přetáčením přes sádrové formy a ručně dohotovené. Jsou zušlechtěny průhlednými nebo krycími glazurami, popřípadě dekory.

Norma platí v plném rozsahu i pro ohnivzdorné nádobí (Vardit).

Norma neplatí pro tak zvanou poloužitkovou, barevně glazovanou keramiku (majoliku), na niž se vztahují ustanovení ČSN 72 4930 - Ozdobná a figurální keramika.

TŘÍDY JAKOSTI PODLE JEDNOTLIVÝCH ZNAKŮ

Znaky jakosti Třída jakosti I Třída jakosti II
Velikost (obsah nebo průměr) Velikost (obsah nebo průměr)
do obsahu 0,5 l nebo ø do 150 mm do obsahu 1,5 l nebo ø do 250 mm nad obsah 1,5 l nebo ø nad 250 mm do obsahu 0,5 l nebo ø do 150 mm do obsahu 1,5 l nebo ø do 250 mm nad obsah 1,5 l nebo ø nad 250 mm
I. Barva
1. Zboží barvy bílé dovoleny nepatrné odstíny u jednotlivých kusů; jednotlivé díly výrobku a díly soupravy musí být stejného odstínu u jednotlivých kusů dovoleny patrnější odstíny; u dílů výrobku a dílů souprav dovoleny nepatrné odstíny
2. Zboží barvy slonoviny (ivorit) dovoleny nepatrné odstíny u jednotlivých kusů; jednotlivé díly výrobku a díly soupravy musí být stejného odstínu u jednotlivých kusů dovoleny patrnější odstíny; u dílů výrobku a dílů souprav dovoleny nepatrné odstíny
II. Glazura
3. Povrch glazura musí být dobře vypálená. Povrch musí být dokonale hladký, lesklý, stejnoměrný; mírně matný povrch dovolen, pokud se v jedné zásilce vyskytuje nejvýše u 25 % výrobků. U souprav musí být jednotlivé díly stejného lesku. Mírně matný povrch dovolen méně vypálená glazura dovolena. U souprav musí být jednotlivé díly stejného lesku
4. Vlny dovoleny nepatrné vlny, zjistitelné jen zevrubnou prohlídkou. Na spodku dovoleny znatelnější mírné vlny, pokud se nevyskytují v jedné zásilce u více jak 25 % výrobků jednoho druhu znatelnější vlny dovoleny na povrchu i na spodku výrobku
5. Různé skvrny a tečky velikosti nejvýše 1 mm, a to na hlavních plochách:  velikosti nejvýše 2 mm; pokud se vyskytují ojediněle, a to:
2 světlé a 1 tmavá 4 světlé a 2 tmavé 6 světlých a 3 tmavé 3 světlé a 2 tmavé 6 světlých a 4 tmavé 9 světlých a 6 tmavých
a na vedlejších plochách:  a shluky teček velikosti nejvýše 0,5 mm, pokud neruší nápadně vzhled výrobku a netvoří souhrnně plochu větší než
2 světlé a 1 tmavá 4 světlé a 2 tmavé 6 světlých a 3 tmavé 400 mm2 900 mm2 2500 mm2
6. Vlasové trhlinky nejsou dovoleny
7. Kráterky dovolují se ojedinělé, rozptýlené po celé ploše výrobku, velikosti nejvýše 1 mm:
max. 3 max. 6 max. 9 max. 10 max. 15 max. 20
nezaglazované kráterky se nesmějí vyskytovat na užitkových plochách talířů, šálků a hrnků obsahu do 0,5 l
8. Důlky dovoluje se 1, velikosti max. 1 mm, avšak pouze na vedlejších plochách dovoluje se 1, velikosti max. 1 mm dovoluje se 1, velikosti max. 2 mm i na hlavních plochách dovolují se 2, velikosti max. 1 mm, pouze na vedlejších plochách dovolují se 2, max. 1 mm kdekoliv dovolují se velikosti max. 2 mm, a to na hlavních plochách nejvýše 3 zaglazované, na vedlejších plochách nejvýše 2 nezaglazované
důlky musí být zaglazované
9. Lysinky dovolují se pouze na spodku výrobku: 3, velikosti (měřeno po delší ose) na hlavních plochách: 1, velikosti (měřeno po delší ose)
max. 3 mm max. 4 mm max. 6 mm max. 3 mm max. 4 mm max. 6 mm
a na vedlejších plochách: 2, velikosti (měřeno po delší ose)
max. 4 mm max. 6 mm max. 8 mm
10. Setřelá a odrolená glazura dovoluje se, pokud je zjistitelná pouze zevrubnou prohlídkou; na okrajích šálků, hrnků a pohárků se nedovoluje dovoluje se znatelnější, pokud se nešpiní. Nedovoluje se na okrajích šálků, hrnků do 0,5 l a na užitkové ploše talířů
11. Škrábnutí dovoluje se ojedinělé, zjistitelné jen zevrubnou prohlídkou dovoluje se znatelnější, pokud nápadně neporušuje vzhled výrobku
12. Zakouření nedovoluje se  dovoluje se mírně znatelné na spodku nebo na okraji výrobků
13. Otevřené puchýře nejsou dovoleny dovolují se pouze na dně, musí však být začištěné
14. Uzavřené puchýře velikosti nejvýše 2 mm na vnější straně dna výrobku; u souprav se tato vada nedovoluje na užitkových a hlavních plochách nejsou dovoleny. Na vedlejších plochách se dovolují pouze drobné uzavřené puchýře, a to i ve shlukách. Mírné zdrsnění povrchu, způsobené touto vadou, smí však být nejvýše na 15 % celé vedlejší plochy výrobku. Zdrsněný povrch se nesmí špinit
III. Deformace
15. Pokřivení horních okrajů plochých výrobků Talíře Talíře
nejvýše 1,5 mm nejvýše 2 mm nejvýše 3 mm nejvýše 2 mm nejvýše 3 mm nejvýše 4,5 mm
Oválné mísy Oválné mísy
délky 210 až 260 mm: 2 mm d. 261 až 310 mm: 3 mm d. 351 až 390 mm: 5 mm délky 210 až 260 mm: 3 mm d. 261 až 310 mm: 4,5 mm d. 351 až 390 mm: 7,5 mm
d. 311 až 355 mm: 4 mm d. nad 390 mm: 6 mm d. 311 až 355 mm: 6 mm d. nad 390 mm: 9 mm
pokřivení musí být pozvolné a stejnoměrné
16. Sklesnutí a zvednutí okrajových ploch rovnoměrné, nejvýše 2 mm rovnoměrné, nejvýše 4 mm, při čemž okraj nesmí nikdy klesnout až do vodorovné polohy. Při kompletaci do souprav nebo sestav musí být u všech stejných dílů (kusů) soupravy nebo sestavy okrajové plochy stejně zvednuté nebo skleslé
17. Ovalita horních okrajů dutých výrobků 2 % z průměru 3 % z průměru 4 % z průměru
ovalita musí být stejnoměrná
18. Pokřivení dna nebo nožky mírné pokřivení dna nebo nožky, pokud způsobuje pouze nepatrné výkyvy při doteku, nepovažuje se za vadu
IV. Znečištění a nerovnosti povrchu
19. Různé skvrny a tečky ve hmotě velikosti nejvýše 1 mm, a to na hlavních plochách: ojedinělé, velikosti nejvýše 2 mm, a to:
max. 2 světlé a 1 tmavá max. 4 světlé a 2 tmavé max. 6 světlých a 4 tmavé max. 2 tmavé max. 4 tmavé max. 6 tmavých
a na vedlejších plochách:  a shluky teček velikosti nejvýše 0,5 mm, pokud nápadně neruší vzhled výrobku, a to:
max. 2 světlé a 1 tmavá max. 4 tmavé a 3 světlé max. 6 světlých a 4 tmavé 400 mm2 900 mm2 2500 mm2
20. Puchýře ve hmotě dovolují se na vedlejších plochách výrobku, pokud způsobují pouze nepatrnou nerovnost povrchu a neporušují celkový vzhled výrobku, a to: dovolují se i na hlavních plochách, pokud způsobují pouze nepatrnou nerovnost a neporušují celkový vzhled výrobku
max. 2, nejvýše 3 mm max. 3, nejvýše 6 mm max. 6, nejvýše 10 mm max. 2, nejvýše 3 mm max. 4, nejvýše 6 mm max. 6, nejvýše 10 mm
      z toho na hlavních plochách smí být:
1 2 3
21. Zrnka max. 3, nejvýše 0,5 mm a 1 nejvýše 1 mm (u šálků pouze 3, nejvýše 0,5 mm)  max. 4, nejvýše 0,5 mm a 2 nejvýše 1 mm max. 6, nejvýše 0,5 mm a 2 nejvýše 1 mm  max. 6, nejvýše 0,5 mm a 2 nejvýše 1 mm (u šálků pouze 6, nejvýše 0,5 mm)  max. 8, nejvýše 0,5 mm a 4 nejvýše 1 mm max. 12, nejvýše 0,5 mm a 4 nejvýše 1 mm
zrnka nesmějí být ostrá
22. Výbrusy ojedinělé, velikosti nejvýše 2 mm a to na hlavních plochách: ojedinělé, velikosti nejvýše 2 mm a to na hlavních plochách:
max. 1 max. 2 max. 4 max. 2 max. 4 max. 6
a na vedlejších plochách: a na vedlejších plochách:
max. 2 max. 4 max. 3, velikosti nejvýše 5 mm max. 4 max. 6 max. 4, velikost nejvýše 5 mm
výbrusy nesmějí být probroušeny až do střepu a musí být zaglazovány
23. Vyražená nožka pouze na jednom místě; vyražená nožka musí být začištěná, popřípadě zaglazovaná na dvou místech; musí však být začištěná, popřípadě zaglazovaná
do hloubky max. 0,5 mm délky max. 3 mm do hloubky max. 1 mm délky max. 5 mm do hloubky max. 1,5 mm délky max. 10 mm do hloubky max. 1 mm délky max. 3 mm do hloubky max. 1,5 mm délky max. 5 mm do hloubky max. 2 mm délky max. 10 mm
tato vada se smí vyskytovat pouze u 25 % výrobků celé dodávky; na dílech souprav se nedovoluje  
24. Vyražené okraje nedovolují se délky nejvýše 5 mm a šířky 3 mm, musí však být začištěné a zaglazované délky nejvýše 4 mm délky nejvýše 6 mm délky nejvýše 10 mm
vada se nesmí vyskytovat u souprav vyražené okraje musí však být začištěné a zaglazované
25. Švy dovoleny, pokud jsou zjistitelné pouze zevrubnou prohlídkou znatelné, avšak začištěné, pokud nesnižují celkový vzhled výrobku
26. Drsnost dovoluje se pouze nepatrná, zjistitelná pouze hmatem mírná se dovoluje, pokud se okraje neznečišťují dotykem
27. Vady vytvářením (např. nerovné okraje, tloušťka střepu, špatně začištěné plochy) dovolují se nepatrné vady, zjistitelné pouze zevrubnou prohlídkou dovolují se vady viditelné, pokud neruší celkový vzhled výrobku nebo soupravy
28. Trhlinky ve střepu u oušek šálků 1, délky nejvýše 3 mm, u větších výrobků 1, délky nejvýše 8 mm, dobře přeglazovaná a zjistitelná pouze zevrubnou prohlídkou u oušek částečně neglazované, nesmějí však přesahovat čtvrtinu obvodu slučovacích ploch
dobré připevnění oušek nesmí být touto vadou narušeno
29. Úchylky rovnosti a kolmosti lepení oušek dovolují se, pokud nejsou na první pohled patrné dovolují se úchylky, pokud neruší vzhled výrobku
V. Vady dekorace
30. a) Obtisky nevypálené nebo přepálené nedovolují se dovolují se, pokud se neloupou, nestírají, nejsou seškvařené nebo vyhořelé do té míry, aby nápadně porušovaly vzhled výrobku a námět dekoru. Pro posouzení této vady jsou směrodatné oboustranně schválené referenční vzorky
30. b) Obtisky prasklé, potrhané, shrnuté, poškrábané a jinak poškozené nedovolují se dovolují se, pokud nápadně nenarušují vzhled výrobku a námět dekoru. Pro posouzení této vady jsou směrodatné oboustranně schválené referenční vzorky
31. Úchylky v barevných odstínech dekoru rozplihlé barvy se nedovolují; u souprav musí být zachován stejný odstín barvy dekoru nepříliš nápadné odstíny barev dekoru a rozplihlé barvy se nepovažují za vadu, pokud je zachován námět dekoru. U souprav musí být zachován stejný dekor nebo barevný odstín
32. Stopy po laku po obtisku nedovolují se dovolují se, pokud jsou zjistitelné jen zevrubnou prohlídkou
33. Linky křivé, nedotažené, přetažené, poškrábané, úchylky ve vzdálenosti linek, odstíny v barvách linek linky křivé se nedovolují, ostatní znaky jakosti se dovolují, pokud jsou zjistitelné pouze zevrubnou prohlídkou dovolují se, pokud nápadně neporušují vzhled výrobku nebo celé soupravy
34. U střiků, barevných povrchů (fondů) a šablonových dekorů nepřesnost dekorů (nedokreslenost), neostré kontury jsou dovoleny, pokud se zjistí jen zevrubnou prohlídkou. Škrábnutí se nedovoluje. U stříkaných okrajů pod glazurou se dovoluje mírná nerovnost okraje, způsobená přelivem glazury. U ohnivzdorných výrobků (Vardit) se dovoluje znatelný nerovnoměrný přeliv glazury, a to v šířce max. 5 mm. Dovoluje se menší nenápadný barevný odstín pod glazurou, zjistitelný jen zevrubnou prohlídkou dovoleny rozplihlé barvy, nepřesné dekory, nedokreslenost, neostré kontury, pokud nenarušují nápadně vzhled výrobku nebo soupravy. Škrábnutí se dovoluje, pokud je zjistitelné pouze zevrubnou prohlídkou. U ohnivzdorných výrobků (Vardit) se dovoluje znatelný nerovnoměrný přeliv glazury, a to v šířce max. 10 mm. Dovolují se barevné odstíny, pokud nenarušují nápadně vzhled výrobků nebo soupravy. Drsné okraje, způsobené silnějším nanesením barvy u dekorů na glazuru se nepovažují za vadu. Barva se však nesmí odlupovat
u souprav nebo sestav musí být zachován stejný barevný odstín barevných povrchů (fondů) nebo šablonových dekorů
35. Ruční malba nepatrné úchylky v rozmístění, provedení a velikosti jednotlivých dekoračních motivů, jakož i nepatrná nerovnoměrnost v sytosti jednotlivých barev se nepovažují za vadu. Barva musí být dobře vypálená a nesmí se loupat. Povrch barvy musí být hladký, nesmí být zpěněný. Škrábnutí se nedovoluje. Lesk barev musí být stejnoměrný, u kombinace barev se dovoluje v intensitě lesku. Lesk barvy může být méně intensivní, avšak nesmí být matný a přepálený úchylky v rozmístění, provedení a velikosti jednotlivých dekoračních motivů, jakož i nerovnoměrnost v sytosti jednotlivých barev se nepovažují za vadu, pokud nápadně nenarušují vzhled výrobku. Škrábnutí se dovoluje, pokud je zjistitelné pouze zevrubnou prohlídkou. Výrobků s touto vadou nesmí být použito pro kompletaci do souprav. Barvy musí být dobře vypáleny a nesmí se loupat. Lesk barev musí být stejnoměrný, u kombinace barev se dovoluje různost v intensitě lesku. Lesk barvy může být méně intensivní
VI. Barevné glazury
36. Lesk a povrch dokonale hladký, lesklý, stejnoměrný. Menší matnost povrchu dovolena, pokud je zjistitelná jen zevrubnou prohlídkou nepatrně drsný, lesklý. Mírná matnost povrchu je dovolena
37. Vlny docela nepatrné a zjistitelné jen zevrubnou prohlídkou. V přechodu dvou různě barevných glazur se nepovažují za vadu ani znatelnější vlny jsou dovoleny znatelné
VII. Dovolený výskyt vad na jednom výrobku
  na jednom výrobku nesmí být současně víc vadných znaků než:
3 6 8 6 8 10
při čemž za jeden z těchto dovolených vadných znaků se považuje souhrn teček, skvrn a důlků, výbrusů a zrnek, jehož celkový počet na jednom výrobku nesmí být větší než:
3 6 8 6 8 10
do celkového dovoleného počtu vad se nezapočítávají stopy po pálících pomůckách

 

Svět drobných keramiků je nesmírně barevný a bohatý. Svazovat jej normami by nebylo uskutečnitelné ani moudré. Předkládaný text má spíše přispět k diskuzi a zamyšlení o rozdílných pohledech a potřebách zákazníka, hrnčíře, sochaře a průmyslového podniku. 

Citace:

ČSN 72 4910; 1957

 

 

Autor: Petr Toms | Redaktor: Hana Križanská | Odborná korekce: Petr Toms | Jazyková korekce: Hana Križanská
Diskuze
Václav Kugler 09.12.20 (08:26)
Dovoleno, pokud je zjistitelná pouze zevrubnou prohlídkou :D to je skvělá formulace!