Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Registrace do spolku

Mezi své členy rádi uvítáme všechny zájemce o jakékoliv keramické snažení, kteří mají chuť se aktivně zapojit do naší činnosti. Členství ve spolku umožňuje zapojit se do veškerých jeho aktivit. Členstvím vyjadřujete podporu české keramice a podporujete činnost spolku Keramikum. Členstvím získáváte možnost přístupu na portál Keramikum.cz a vstup na spolkové akce zdarma.

Roční členství fyzických osob je zpoplatněno částkou 600 Kč/rok. Členem se stáváte po vyplnění přihlášky, uhrazení poplatku a po schválení výborem spolku.

Otevřeně říkáme, že členské příspěvky jsou pro nás jedním z důležitých zdrojů financování, který pomůže s trvale udržitelným rozvojem spolku, a to zejména s chodem připravovaného portálu.

Potvrzení pravdivosti poskytnutých osobních údajů a souhlas s jejich nakládáním

Potvrzuji, že údaje, které jsem uvedl v této přihlášce, jsou pravdivé a úplné.

Potvrzuji, že jsem poskytl údaje výhradně o své osobě nebo o osobě, za niž jsem oprávněn údaje poskytnout na základě zákona nebo příslušného zplnomocnění.

Vyplněním, odesláním a potvrzením této přihlášky souhlasím, aby spolek Keramikum, z. s. nakládal s mnou poskytnutými osobními údaji o mé osobě nebo o osobě cizí, jejíž osobní údaje jsem oprávněn poskytnout.

Vámi zadané údaje jsou použity výhradně pro komunikáci s vámi a pro potřeby stanovami dané evidence spolku. Nebudou poskytnuty třetím osobám a bude s nimi nakládáno s maximální opatrností a odpovědností.

Souhlas s vizí spolku Keramikum, z.s.

Vyplněním, odesláním a potvrzením této přihlášky souhlasím s vizí spolku, kterou je propojování keramiků všech zaměření a zkušeností a uchovávání keramického řemesla.

To, že chceme dělat vše otevřeně a společně, je totiž základním kamenem tohoto spolku.