Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Keramika staré Kréty

Návštěva kolébky Evropské civilizace

Krétskou kulturu v jejím Minojském období považujeme za první vrcholnou kulturu a všechny další zásadní evropské civilizace stavěly na jejích základech. Přes Mykénskou, Řeckou a Římskou kulturu se dostáváme až do současnosti. Pojďme se podívat, jakou tehdy dělali keramiku!

Historie

Alespoň stručně se pojďme podívat do Krétské historie. Úsek, který nás dnes zajímá, začíná 2000 let před naším letopočtem a trvá asi 900 let do roku 1100 před naším letopočtem, kdy začínají krétští válčit s Mykénami. Vrchol této doby, které se říká Minojská civilizace, přišel někdy uprostřed, mezi roky 1750 a 1400 př. n. l. Nazývá se palácové období.

Přestože byla Minojská civilizace velmi vyspělá, téměř nic o ní nevíme. Největším problémem při získávání informací je písmo. Kréťané používali dva druhy písma – lineární písmo A a lineární písmo B. To první dosud nebylo rozluštěno, druhé písmo je novější, je ovlivněné řečtinou a dochovaly se v něm prakticky jen obchodní zápisy.

Do konce třetího tisíciletí př. n. l. se rozvíjela řemesla a místní obyvatelé začali používat měděné a později i bronzové nástroje. Už tehdy si stavěli ústřední topení, splachovací záchody a odpadní systémy. Na začátku druhého tisíciletí př. n. l. se na Krétě začaly objevovat první paláce - třeba Knóssos, Faistos nebo Mallia - a u nich se soustřeďovalo obyvatelstvo, vznikala města. Palácům se podle královského symbolu oboustranné sekery (labrys) říkalo "labyrinty". Byly to obrovské budovy se spoustou místností, a proto se dnes tohle slovo používá pro jakékoliv místo, kde se můžete snadno ztratit.

Kréťané jako jedni z prvních používali hrnčířský kruh a vyráběli typické červeno-černo-bílé nádoby s obrázky zvířat - hlavně býků, kteří byli posvátní. Zdejší polyteistické náboženství mělo jenom ženské bohyně a ženy obecně měly na Krétě vysoké postavení, mohly se stát i kněžkami. Když si prohlížím sošky vytvořené touto kulturou, mám skutečně pocit, že zdejší ženy skutečně tuto roli a vážnost měly. 

Krétská kněžka.
Krétská kněžka.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#/media

Minojská keramika

Tak jako byla rozvinutá tato společnost, tak i řemesla, včetně hrnčířství ukazují na neuvěřitelnou zručnost starých Kréťanů. Pestré škály tvarů i technik zdobení nás nenechají na pochybách. 

Ranější keramika z Kréty, je předminojská keramika Pyrgoská (podle naleziště Pyrgos, která se ještě dosti podobá starokykladské keramice. Stojí ale za povšimnutí.

Pygoská předminojská keramika.
Pygoská předminojská keramika.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#/media

V rané době bronzové (3200-2000 před n. l.) keramika zdaleka není jen levnější náhražkou za kámen. Keramické nádoby svým vzhledem často připomínají broušené kamenné nádoby, nebo nádoby kovové. 

U většiny typů minojské keramiky je naprosto zásadní dekorace malbou. Nápadné je to v těch odvětvích keramiky, které jsou vzdálené klasické užitkové keramice.  Dobře to ukazují například larnaky (terakotové rakve), o kterých jsme napsali samostatný článek.

Larnaky vynikají krásnými malbami.
Larnaky vynikají krásnými malbami.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minoan_larnax,_plants,_griffin,_Crete,_AMH,_145319.jpg

V minojském předpalácovém období se od doby kolem roku 2400 před n. l. objevuje např. keramika typu (stylu) Vasiliki pojmenovaná podle naleziště na jihovýchodní Krétě.

Nádoby Vasiliki pro servírování tekutin.
Nádoby Vasiliki pro servírování tekutin.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#/media

Z předělu rané a střední doby bronzové pochází například řada různých tenkostěnných nádob. Jako ukázka poslouží pohárek z Palaikastra, který předjímá krásnou kamarskou keramiku. Ta je charakteristická pro dobu prvních paláců (1900 až 1700 před n. l.)

Předkamarský pohárek z rané až střední doby bronzové.
Předkamarský pohárek z rané až střední doby bronzové.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#/media

Kamarská keramika

(podle Kratochvíl, 2020)

Kamarský styl patří k nejzajímavějším. Tehdejší nádobí se exportovalo i do Egypta, na Kyklady a řeckou pevninu; někdy i daleko od Kréty, na Sicílii a do levantské oblasti na východě.

Část těchto nádob sloužila při rituálech, další jako stolní nádobí v palácích. Typické nádoby se poznají podle relativně tenkých stěn a kontrastního vícebarevného dekoru, variabilita je ale dost velká.

Tvary a barevnost dekoru asociují nádoby broušené z barevně žilkované kamene, což bylo velice oblíbené, zčásti zase kovové nádoby, možná v kombinaci bronzu, mědi a stříbra. Přitom nejde o imitaci, možná okrajově, nýbrž o novou tvorbu na základě těchto výtvarných inspirací.

Kamarský džbán s typickou polychromní dekorací.
Kamarský džbán s typickou polychromní dekorací.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#Neolitic

Většina produkce a slávy kamarské keramiky je spojena s obdobím prvních paláců (1900 až 1700 před. n. l.), kdy tento styl dominuje luxusnímu palácovému nádobí i votivním darům na posvátných místech. Přitom se rozvíjí do řady specializovanějších forem. Od roku přibližně 1750 před n. l. navíc využívá i rychlý hrnčířský kruh, což paradoxně omezuje původní výtvarné prostředky tohoto stylu, takže musí hledat nové.

Učenci diskutují, nakolik se kamarská keramika proměňuje také s ohledem na změny dekoru hyksóských kovových nádob, oblíbených tehdy v Egyptě. Exportní strategie Minojců zřejmě spočívala ve skloubení dokonalé techniky a výtvarného svérázu, který mohl v cizině působit exoticky, s prvky, které tam zrovna byly v oblibě. Egyptský technologický i výtvarný vliv byl na minojské Krétě dost velký, ale zrovna zde se jedná o zřejmý příklad obousměrného působení.

Další typy keramiky

Kromě tohoto nejluxusnějšího zboží existovaly samozřejmě i další druhy keramiky. Jednalo se o různé obřadní nádoby, technické keramické části různých strojů, zásobnice a podobně.

Nádoba na vylisovaný vinný mošt.
Nádoba na vylisovaný vinný mošt.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#/media

Pořádná zásobnice, sádlák, nebo zelák je snem každého hrnčíře. Zásobnicím z Kréty se říká pithoi a v paláci Knossos jich bylo opravdu hodně. Na zásobnice jsou zdobeny bohatě.

Pithoi z paláce Knossos.
Pithoi z paláce Knossos.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pithoi_in_Knossos_3.jpg

Doba nových paláců (1700 až 1450 před n. l.) je doložena obzvlášť bohatě a také její keramická produkce je pestrá. Stylů keramiky bylo v tomto období více, postupně dominují dva – s rostlinnými a mořskými motivy.

Chobotnicový džbánek z období nových paláců.
Chobotnicový džbánek z období nových paláců.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#Neolitic

Celý náš Krétský výlet za keramikou končí postpalácovým obdobím. Píše se o něm že bylo poznamenáno vpádem achájských řeků, nositelů Mykénské kultury. Ti ale byli Kréťany silně ovlivněni už z předchozích dob, a tak dochází k určitému souběhu a spíše dalšímu společnému vývoji, než k nějaké drastické změně.

Kruhový tanec žen.
Kruhový tanec žen.
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Archaeological_Museum_of_Heraklion,_short_sightseeing#/media

Zdroje

Poděkování patří Zdeňku Kratochvílovi, za jeho články o Krétské keramice na osel.cz (objective source e-learning), které mě snadno přivedly na stopu toho nejzajímavějšího z minojské keramiky.

 

Autor: Václav Kugler | Redaktor: Václav Kugler | Odborná korekce: Petr Toms | Jazyková korekce: Zuzana Chomátová
Diskuze