Soňa Růžičková

Soňa Růžičková - Členské foto
keramické nápady do bytu i zahrady

VĚCI Z PECI

Andělka - malá obec na rozhraní tří zemí: Čech, Polska a Německa. Frýdlantský výběžek, Liberecký kraj.

Stále ještě upravuji prostor dílny. Regály, stoly, rozmístění, zavedení vody. To musím co nejdříve vyřešit. I v provizorním uspořádání dílny se dá tvořit. Točím na kruhu. Nejvíce misky, velké talíře, petrolejky. Teď hlavně z hrubé hlíny s přídavke té andělkovské.

Kdy jsem se poprvé potkala s hlínou? No, už je to hodně dávno, ale docela si to pamatuji. To k nám na dvorek přijel ohromný bagr a ubral kus svahu z louky, u které náš domek stál. Pak lehce zapršelo a z odhalené hlíny se stalo kouzelné blátíčko. Červenice příjemně klouzala mezi prsty a daly se z ní modelovat postavičky, zvířátka, domečky i květiny. Moc jsem si to, na rozdíl od mé mamky, užila:-) Opravdové objevování tajů a kouzel keramiky jako řemesla začalo obyčejnou návštěvou kurzu keramiky pro dospělé. Tam jsem zjistila, že je mi s hlínou stále moc fajn. Začala tak má cesta objevů. Dlouhá cesta. Učarovalo mi točení na kruhu. Kruh jsem si pořídila, ale co kruh bez pece? Došlo i na ni. V malé pronajaté panelákové prádelně začala vznikat má první dílka.

Příroda, pokora, tvárnost, odolnost, země, oheň, voda, vzduch:-)

Práce s hlínou je pro mě úžasná relaxace, při které se vyjadřuji jinak než slovy. Doteky, ránami, poléváním, hlazením, krocením ohně a atmosféry v peci. Objevuji nové, učím se pokoře. Děkuji Bohu.

Spolek Keramikum je taková správná parta podobně postižených lidí:-)

Kontaktní údaje
adresa vaší dílny nebo místa, kde tvoříte Andělka 50, Višňová
e-mail / telefon SonjaH@seznam.cz / +420 731 543 024
vlastní webové stránky http://www.vecizpeci.cz
Sociální sítě
Diskuze