Petr Toms

Petr Toms - Členské foto
Motto: Principy před návody.

Můžete mě najít v mé dílně v Machově na Náchodsku, nebo v roli lektora keramických technik v Kohoutově u Dvora Králové. To vše za předpokladu, že nejsem u stavby nějaké keramické pece na dřevo, na přednášce, na výpalu, nebo někde úplně jinde.

Mám rád takovou práci, která mě nutí vystoupit z komfortní zóny. Takovou, kde je potřeba i trošku zariskovat. Takovou, u které musím mobilizovat všechen svůj um. Na druhou stranu ocením i návrat do klidných vod rutiny, rytmu a jistoty, protože právě tam lze hledat skutečné mistrovství. Profesně se vedle výroby samotné keramiky zabývám i stavbou pecí na výpal dřevem. S tím souvisí i zájem o vývoj a zavádění nových pracovních postupů pro mou dílnu, ale i pro ostatní keramiky. Dále se ve spolupráci s Katedrou archeologie na Univerzitě Hradec Králové věnuji výzkumu archaických technologií keramiky. Kromě práce na dílčích výzkumných cílech produkuji tzv. technologické repliky pro potřeby institucí i jednotlivých sběratelů. Nabyté zkušenosti předávám jako lektor keramických technik v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově, kde se specializuji na točení na kruhu, modelování, výrobu glazur, výpaly a historické keramické technologie. Ve volných chvílích buduji odbornou keramickou knihovnu se zaměřením na tuzemskou literaturu.

S vděkem mohu konstatovat, že jsem jako řada jiných s keramikou začal v zájmovém kroužku. Zkušenosti významnou měrou přibývaly díky účasti v programech keramického studia v Kohoutově. Další vzdělání jsem získal na Uměleckořemeslné škole v Podkovářské ulici v Praze. Pak následovaly různé zahraniční stáže a řada studijních cest. Ale úplně poprvé jsem se s keramikou setkal asi v deseti letech na letním táboře, kde jsme z místního jílu modelovali misky. Dodnes si na to místo chodím pro materiál do šlemovek.

Nepřestává mě fascinovat plasticita hlíny na hmotné a nehmotné úrovni a kontrast mezi plasticitou výchozí hmoty a tvrdostí hotového výrobku. Neutuchající úžas ve mě vyvolává představa nezměrnosti keramiky jako oboru, její nekonečné možnosti a schopnost na dlouhou dobu konzervovat jakýkoliv vnější podnět. S velikým zájmem pozoruji změny na vypálené keramice vlivem používání a tedy stárnutí. Vzhledem k tomu, že ve své práci využívám živý oheň, tak mám možnost sledovat, jak se postupem let prohlubuje mé porozumění a cit pro tento živel. Toto vše jsou síly, které díky dlouhodobému působení velmi jemně modelují mě jako keramika, mě jako člověka.

Asi řízením osudu. A taky abych měl na rohlíky.

Měl jsem tu vzácnou možnost stát u samého zrodu spolku. Mou hlavní motivací bylo a je pospojovat a tím posílit jednotlivé keramiky napříč úrovní odbornosti a zaměřením. Chtěl bych pomoci zprostředkovat našim keramikům pohled do zahraničí a naopak představit vnějšímu světu českou keramickou komunitu. Rád také přispěji k získání větší prestiže tohoto krásného oboru v očích nekeramické veřejnosti. Spolupráce na tomto projektu s členy realizačního týmu spolku mi nechává nahlédnout do jejich původních profesí, což mě nesmírně obohacuje. Je to vlastně takový souvislý kurz marketingu, managementu, webmasteringu, grafiky, PR, komunikace, překladatelství, novinařiny...

Kontaktní údaje
adresa vaší dílny nebo místa, kde tvoříte Machovská Lhota 71, Machov
e-mail / telefon tomspetr@seznam.cz / +420 608 311 529
Sociální sítě
Diskuze