Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Výroční zpráva 2021

Pojďme se ohlédnout!

Vážení a milí přátelé keramiky, přinášíme vám zprávu o činnosti a hospodaření spolku ve čtvrtém roce jeho života. Rok 2021 nebyl z nejslavnějších. Dále nás pronásledovaly covidové uzávěrky, rušili jsme kurzy a čekali, co se ze dne na den opět již po několikáté změní.

Přesto jsme alespoň koncem roku uspořádali už tradiční spolkový výpal dřevem v Toulcově dvoře, okořeněný výpalem černého japonského raku. Navázali jsme tak na předchozí pálení v polské Wroclavi. Za zmínku také stojí zdařilá exkurze do Kadaně. Jsme rádi, že se prostřednictvím zprávy můžeme vrátit k loňským událostem. Navíc přispějeme k transparentnosti spolkového počínání. Užijte si čtení!

Vize a poslání spolku Keramikum 

Posláním spolku Keramikum je spojovat keramiky a zachovávat řemeslo. 

Koho spojujeme? Našimi cílovými skupinami primárně jsou

 • řemeslní profesionálové,
 • keramičtí výtvarníci,
 • hobby keramici,
 • školy a učitelé keramiky,
 • široká veřejnost.

Tuzemská i mezinárodní spolupráce s

 • institucemi,
 • podniky,
 • jednotlivci.

Hodnoty, které zastáváme, jsou

 • kvalita,
 • tradice,
 • zručnost/řemeslnost.

Členstvím ve spolku dávají členové najevo svůj souhlas s vizí a její podporu. Jedinou podmínkou je úhrada ročního členského poplatku ve výši 600 Kč. Spolku to dává hmatatelnou a měřitelnou podporu, se kterou může pracovat a financovat základní výdaje.

Struktura spolku Keramikum

Spolek Keramikum má 6 zakládajících členů, kterými jsou Majka Krajná, Hana Križanská, Václav Kugler, Petr Toms, Tomáš Macek a Bohunka Winterová. 

Výbor spolku, který byl v prvním tříletém období identický se zakládajícími členy, bylo potřeba obnovit. Pro velkou vytíženost v osobním a pracovním životě náš výbor opustili Tomáš Macek, Bohunka Winterová a Hanka Križanská. 

Ve výboru spolku jsou nyní Václav Kugler, Zuzana Chomátová, Marie Krajná, Petr Toms, Petr Chutný a Matěj Lanč. Jejich úkolem je volit statutární orgány spolku a alespoň jednou ročně se sejít. Výbor je nejvyšším orgánem spolku. Výbor volí předsedu a místopředsedu spolku, kterými byli nově zvoleni Václav Kugler do funkce předsedy a Zuzana Chomátová do funkce místopředsedkyně. Ti jsou nyní statutárními orgány a jednají samostatně.

Členem spolku může být každý, kdo vyplní přihlášku a uhradí roční členský poplatek 600 Kč. Člen svým členstvím dává najevo souhlas s vizí spolku a připojuje se k ní. Jsme spolkem velmi otevřeným, členové nemají žádné povinnosti, všechnu práci, pokud chtějí, dělají pro spolek dobrovolně. Není třeba se ničeho bát, je možné se vesele účastnit spolkových aktivit, udělat si prezentaci na portálu spolku a teprve když se objeví chuť a nadbytek sil a času, hledat i užší zapojení. 

Své sympatie může projevit kdokoliv i mimo členy spolku formou jednorázových finančních darů, pomocí při pořádání akcí nebo třeba účastí na tvorbě textů, profilů, akcí a inzerátů na portálu keramikum.cz.

Souhrn aktivit spolku v roce 2021

 • FB skupina Keramika. Skupinu, kterou spolek založil v roce 2018, stále spravujeme a lehce moderujeme.
 • FB profil Keramikum. Pokračujeme i v aktivitě na našem FB profilu. Stránka stále roste a plní roli nízkonákladového média, kterým úspěšně prorůstáme do obecného povědomí.
 • Provoz webového portálu keramikum.cz. Poté, co byl web na podzim 2018 spuštěn, pokračujeme v jeho správě a obsahu. Web nám dělá skvělou vizitku a dobře nás prezentuje. V současnosti máme napsáno článků na tři tlusté knihy a s údivem a potěšením zjišťujeme, že web více než jako keramické periodikum vnímáte jako znalostní bázi, kam chodíte pro rady, informace a nápady.
 • Pravidelné schůzky týmu. Postupně se nám podařilo obnovit schůzky a začít se scházet opět fyzicky. Přeci jen spolek jsme založili hlavně pro setkávání a osobní výměnu a online existence nám k srdci nepřirostla ani trochu.
 • Kurzy. Bohužel pro naprostou nepředvídatelnost prostředí jsme některé kurzy úplně zrušili, jiné přesouvali. Neuskutečnil se bohužel žádný.
 • Exkurze do cihelny Brispol. Podařilo se nám domluvit a zrealizovat krásnou exkurzi do firmy Brispol Kadaň, kde vyrábějí výše pálené cihly a další technickou keramiku. Nejde tedy o klasickou cihelnu, v Kadani se pálí i výš, redukčně a občas i s glazurou. Viděli jsme zajímavé materiály, technologie a krásné historické výrobní prostory.

Z exkurze do cihelny Brispol.
Z exkurze do cihelny Brispol.
Keramický hřebenáč.
Autor: Václav Kugler

 • Spolkový výpal a vánoční kuro raku. V předvánoční atmosféře plné opětovné nejistoty ohledně uzávěr jsme uspořádali spolkový výpal a výpal černých kuro raku misek. Bez jakýchkoli ambicí se nám nakonec povedla krásná akce, kam přišla spousta paličů, milovníků keramiky a jejího pálení.

Glazování zboží do spolkové pece.
Glazování zboží do spolkové pece.
Autor: Václav Kugler

Hospodaření spolku 

Výsledovka spolku v roce 2021 dopadla kladně, hospodářský výsledek činil 50 993,55 Kč. Náklady tvořily služby spojené se správou webu. Výnosy vznikaly z členských příspěvků a ze spolkového výpalu. Mínusové položky tvořily různé vratky za neuskutečněné kurzy. Většina z vás ale počkala do dalšího roku. Pomohli jste nám tak překlenout těžké období.

Výsledovka 2021 analyticky
Výsledovka 2021 analyticky
Autor: Václav Kugler

Poděkování 

 • Děkujeme za finanční dary všem našim dárcům a členům za příspěvky.
 • Děkujeme členům redakce webu keramikum.cz za jejich čas a energii při správě a tvorbě webu.
 • Děkujeme pracovní skupině spolku za to, že spolek udržuje aktivní a živý.
 • Děkujeme vám, členům, za vaši podporu a přízeň, protože jste hlavní hybnou silou a důvodem, proč spolek děláme.
 • Děkujeme p. Grmolcovi za uskutečnění exkurze v Kadaňském Brispolu.


Zpracovali Hanka Križanská a Václav Kugler, 25. 10. 2022

 

Autor: | Redaktor: Hana Križanská | Odborná korekce: Václav Kugler | Jazyková korekce: Hana Križanská
Diskuze