Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Výroční zpráva 2020

Pojďme se ohlédnout!

Vážení a milí přátelé keramiky, přinášíme vám zprávu o činnosti a hospodaření spolku ve třetím roce jeho života. Rok 2020 byl rokem vskutku turbulentním, kdy nic nešlo hladce a podle plánů. Pandemie covidu a dlouho trvající lockdowny způsobily posouvání akcí, jejich rušení a opětovné obnovování. Vše se měnilo za běhu a nezbývalo než být flexibilní. I přesto se spolku podařilo zorganizovat několik akcí a udržet aktivitu v online prostoru.

Nezbývá než popřát spolku štěstí a výdrž v dalších letech, které budou zřejmě podobně bouřlivými jako rok 2020. Ať už budou jakékoli, věříme, že to, co se tak snadno nezmění je nadšení a srdce pro keramiku i podporu spolku a jeho činnosti.

Jsme rádi, že se prostřednictvím zprávy můžeme vrátit k loňským radostem. Navíc přispějeme k transparentnosti spolkového počínání. Užijte si čtení!

Vize a poslání spolku Keramikum 

Posláním spolku Keramikum je spojovat keramiky a zachovávat řemeslo. Na vizi jsme nic neměnili.

Koho spojujeme? Našimi cílovými skupinami primárně jsou

 • řemeslní profesionálové,
 • keramičtí výtvarníci,
 • hobby keramici,
 • školy a učitelé keramiky,
 • široká veřejnost.

Tuzemská i mezinárodní spolupráce s

 • institucemi,
 • podniky,
 • jednotlivci.

Hodnoty, které zastáváme, jsou

 • kvalita,
 • tradice,
 • zručnost/řemeslnost.

Členstvím ve spolku dávají členové najevo svůj souhlas s vizí a její podporu. Jedinou podmínkou je úhrada ročního členského poplatku ve výši 600 Kč. Spolku to dává hmatatelnou a měřitelnou podporu, se kterou může pracovat a financovat základní výdaje.

Struktura spolku Keramikum

Spolek Keramikum má 6 zakládajících členů, kterými jsou Majka Krajná, Hana Križanská, Bohunka Winterová, Václav Kugler, Petr Toms a Tomáš Macek. Tito jsou současně i členy výboru, který je nejvyšším orgánem spolku. Jejich úkolem je volit statutární orgány spolku a alespoň jednou ročně se sejít. Výbor volí předsedu a místopředsedu spolku, jimiž jsou Václav Kugler ve funkci předsedy a Tomáš Macek ve funkci místopředsedy.

Členem spolku může být každý, kdo vyplní přihlášku a uhradí roční členský poplatek 600 Kč. Člen svým členstvím dává najevo souhlas s vizí spolku a připojuje se k ní. Jsme spolkem velmi otevřeným, členové nemají žádné povinnosti, všechnu práci, pokud chtějí, dělají pro spolek dobrovolně. Není třeba se ničeho bát, je možné se vesele účastnit spolkových aktivit, udělat si prezentaci na portálu spolku a teprve, když se objeví chuť a nadbytek sil a času, hledat i užší zapojení. V současnosti máme více než 170 členů a tento počet zvolna roste.

Své sympatie může projevit kdokoliv i mimo členy spolku formou jednorázových finančních darů, pomoci při pořádání akcí nebo třeba účastí na tvorbě textů, profilů, akcí a inzerátů na portálu keramikum.cz.

Souhrn aktivit spolku v roce 2020

 • FB skupina Keramika. Skupinu, kterou spolek založil v roce 2018, stále spravujeme a lehce moderujeme. Jsme rádi, že je skupina živá a že v rámci možností si tu členové pomáhají vyřešit své keramické potíže, pochlubí se svými výtvory a zvou se na akce. Ačkoliv je někdy výměna ostřejší a názory různé, jsme vděčni za kultivovanou diskusi.
 • FB profil Keramikum. Pokračujeme i v aktivitě na našem FB profilu. Podle našich aktuálních možností a stavu PR týmu jsme uveřejňovali medailony zajímavých osobností, reportovali naše akce, exkurze, výpaly a hlavně upozorňovali na nové články na portálu. Stránka stále roste a plní roli nízkonákladového média, kterým úspěšně prorůstáme do obecného povědomí.
 • Provoz webového portálu keramikum.cz. Poté, co byl web na podzim 2018 spuštěn, pokračujeme neúnavně na jeho správě a obsahu. Díky redakci Keramikum, i díky vám všem členům, se daří web udržet ve formě, kterou všichni, co s námi přichází do kontaktu, opravdu oceňují. Články zveřejňujeme v týdenní frekvenci každý pátek. Sledujeme redakční plán a snažíme se pokrývat různá témata, oblasti, obory i stupně pokročilosti čtenářů. Postupně se daří přibírat do redakce znalce v dalších odvětvích. Budiž to i výzvou vám všem – pracujete v technologiích, umění, či jako profesionální lektoři a jste tak trochu grafomanem? Neváhejte rozšířit řady redakce. Profily pomalu přibývají. Velký dík všem odvážlivcům za to, že inspirují svým profilem ostatní a že jsou živou tváří spolku pro všechny, kteří na náš web prvně zavítají. Funguje to opravdu skvěle i v kontaktu s institucemi, nebo třeba i umělci zvučnějších jmen. Akce a inzerce mohou vyplňovat všichni členové a redakce spolku se je v tom snaží podporovat, zároveň také akce doplňuje podle svých sil a možností.
 • Pravidelné schůzky týmu. Pravidelnost schůzek covid dost porušil. V prvních měsících měl každý dost starostí se svým podnikáním a prací a na spolek nadbytek nezbýval. Později jsme se zvládli alespoň konsolidovat na online činnosti a pracovat ze svých domovů.
 • Kurz „Hlína je grunt, aneb stačí se jen sehnout“. Cílem kurzu bylo provést nejdůležitější technologické zkoušky jílů a hotových hmot a porozumět jejich účelu. Seznámit se s druhy jílů i neplastických složek, zvládnout metodiku vývoje vlastní receptury nebo její úpravy s cílem vytvořit hmotu požadovaných vlastností. Po vyhodnocení testů jsme přešli k výrobě většího množství materiálu. Ukázali jsme si jednoduché ruční techniky, vyzkoušeli různé stroje, které ušetří spoustu práce. Neopomenuli jsme praktické vyzkoušení hmot na kruhu i v peci a zajímali se o to, jak budou spolupracovat se základními glazurami.

Momentka z Kurzu Hlína je grunt - vzorek kam se podíváš.
Momentka z Kurzu Hlína je grunt - vzorek kam se podíváš.
Autor: Václav Kugler

 • Spolkový výpal na Toulcově dvoře. Červnový spolkový výpal dřevem se povedl. Nálada byla skvělá a účastníků dost. Moc děkujeme za spoluúčast a podporu, výpalem jste přispěli na spolek kolem 15 000 Kč, což je více než skvělé na takovou komorní akci. Na spolkovou schůzku navíc přišli nové tváře a nový vítr – co víc si přát. Zas a znova se potvrzuje, že setkávat se je potřeba a že nám všem to pomáhá na naší hliněné cestě.

Vykládání pece je pomyslnou třešničkou a vrcholem spolkových setkání.
Vykládání pece je pomyslnou třešničkou a vrcholem spolkových setkání.
Autor: Václav Kugler

 • Exkurze do lomu Vižina. Jednou z činností, které máme opravdu rádi, jsou exkurze do různých keramických provozů a prostředí. V září 2020 jsme se spolkem uskutečnili exkurzi do lomu Vižina, kde společnost LB MINERALS, s.r.o. těží jíly pro keramickou výrobu. S jejich svolením nás provedl hlavní technolog Radek Černý. Účelem exkurze bylo poznat, jak vůbec jíly vznikají, jak se těží a odkud se berou na náš pracovní stůl či kruh.

Z exkurze do lomu Vižina
Z exkurze do lomu Vižina
Na fotce vzácné pyritové konkrece, které tu lze občas nalézt.
Autor: Václav Kugler

Hospodaření spolku 

Výsledovka spolku v roce 2020 dopadla záporně, hospodářský výsledek činil -50 656 Kč. Náklady tvořily IT a vývoj webu, nájemné a lektorné kurzu „Hlína je grunt“ a náklady související se zrušeným kurzem „Alberto Bustos – Vlákna a textury“. Výnosy spolku tvořilo kurzovné a členské příspěvky. Záporný výsledek naštěstí neohrozil činnost spolku, a to díky kumulovanému kladnému výsledku let minulých. Bohužel jsme v tomto ohledu nebyli v neziskovém sektoru výjimkou.

Výsledovka 2020 analyticky
Výsledovka 2020 analyticky
Autor: Václav Kugler

Poděkování 

 • Děkujeme za finanční dary všem našim dárcům a členům za příspěvky.
 • Děkujeme Jarmile Tyrnerové a Keramickému studiu Kohoutov za finanční a hlavně materiální podporu – zapůjčení studia pro spolkový kurz.
 • Děkujeme členům redakce portálu keramikum.cz za jejich čas a energii při přípravě článků.
 • Děkujeme pracovní skupině spolku za to, že spolek udržuje aktivní a živý.
 • Děkujeme vám, členům, za vaši podporu a přízeň, protože jste hlavní hybnou silou a důvodem, proč spolek děláme.
 • Děkujeme Radkovi Černému a L. B. Minerals, s. r. o. za umožnění exkurze

 

Zpracovali Hanka Križanská a Václav Kugler, 25. 10. 2022

Autor: | Redaktor: Hana Križanská | Odborná korekce: Václav Kugler | Jazyková korekce: Hana Križanská
Diskuze