Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Výroční zpráva 2019

Pojďme se ohlédnout za loňským rokem!

Vážení a milí přátelé keramiky, přinášíme vám zprávu o činnosti a hospodaření spolku ve druhém roce jeho života. Podívám-li se na ten rok 2019 prostřednictvím současného stavu, jednalo se o klidný rok, kdy vše šlo hladce a podle plánů. Spolku se podařilo realizovat řadu nových a řekněme i průlomových akcí, které spolek posunuly blíže k lidem, dále i v profesionalitě a odbornosti.

Nezbývá než popřát spolku štěstí a výdrž v turbulentním roce 2020. Polovina je ho dnes za námi a kdo ví, co přinese ta druhá. Máme tu výhodu, že zatím nejsme finančně ustálená organizace a naše příjmy jsou ohroženy jen částečně. Stejně tak naše práce, z veliké části stále dobrovolná, není tolik ohrožená standardními problémy trhu práce.

Užijte si čtení! Jsem rád, že se prostřednictvím zprávy můžeme vrátit k loňským úspěchům a radostem. Navíc přispějeme k transparentnosti spolkového počínání.

Stárkov, 31. 7. 2020

Vize a poslání spolku Keramikum 

Posláním spolku Keramikum je spojovat keramiky a zachovávat řemeslo. Na vizi jsme nic neměnili a solidně obstála i při spolkovém strategickém setkání na podzim v Brně.

Koho spojujeme? Našimi cílovými skupinami jsou primárně:

 • Řemeslní profesionálové
 • Keramičtí výtvarníci
 • Hobby keramici
 • Školy a učitelé keramiky
 • Široká veřejnost

Tuzemská i mezinárodní spolupráce s:

 • Institucemi
 • Podniky
 • Jednotlivci

Jaké hodnoty zastáváme?

 • Kvalita
 • Tradice
 • Zručnost / Řemeslnost

Členstvím ve spolku dávají členové najevo svůj souhlas s vizí a její podporu. Jedinou podmínkou je úhrada ročního členského poplatku 600 Kč. Spolku to dává hmatatelnou a měřitelnou podporu, se kterou může pracovat a financovat základní výdaje.

Struktura spolku Keramikum

Spolek Keramikum má 6 zakládajících členů, kterými jsou Majka Krajná, Hana Križanská, Václav Kugler, Petr Toms, Tomáš Macek a Bohunka Winterová. Jejich úkolem je volit statutární orgány spolku a alespoň jednou ročně se sejít. Spolu tvoří tzv. výbor. Výbor je nejvyšším orgánem spolku.

Výbor volí předsedu a místopředsedu spolku, kterými jsou momentálně Václav Kugler a Tomáš Macek. Tito jsou statutárním orgánem, jednají samostatně.

Členem spolku může být každý, kdo vyplní přihlášku a uhradí roční členský poplatek 600 Kč. Člen svým členstvím dává najevo souhlas s vizí spolku a připojuje se k ní. Jsme spolkem velmi otevřeným, členové nemají žádné povinnosti, všechnu práci, pokud chtějí, dělají pro spolek dobrovolně. Není třeba se ničeho bát, je možné se vesele účastnit spolkových aktivit, udělat si prezentaci na portálu spolku a teprve když se objeví chuť a nadbytek sil a času, hledat i užší zapojení. V současnosti máme více než 170 členů a tento počet zvolna roste.

Své sympatie může projevit kdokoliv i mimo členy spolku formou jednorázových finančních darů, pomocí při pořádání akcí nebo třeba účastí na tvorbě textů, profilů, akcí a inzerátů na portálu Keramikum.cz.

Souhrn aktivit spolku v roce 2019
 

 • Facebook. Spolek zahájil aktivitu na sociálních sítích Facebookem, kde založil v roce 2018 skupinu Keramika. Skupinu stále spravujeme a jen lehce moderujeme. Jsme rádi, že je živá a že v rámci možností si tu členové pomáhají vyřešit své keramické obtíže, pochlubit se výtvory a pozvat se na akce. Samozřejmě někdy je výměna ostřejší a názory různé, přesto jsme ale překvapeni a vděčni za kultivovanou diskusi.

Kromě FB Keramika jsme také spustili a rozběhli vlastní stránku Keramikum na Facebooku. Podle našich aktuálních možností a stavu PR týmu jsme postovali medailony zajímavých osobností, reportovali naše akce, exkurze, výpaly a hlavně upozorňovali na nové články na portálu. Dnes má stránka k tisíci příznivců, stále roste a plní roli nízkonákladového média, kterým úspěšně prorůstáme do obecného povědomí.

 • Provoz webového portálu keramikum.cz. Poté, co byl web na podzim 2018 spuštěn, pokračujeme neúnavně na jeho správě a obsahu. Díky redakci Keramikum, i díky vám všem členům, se daří web udržet ve formě, kterou všichni, co s námi přichází do kontaktu, opravdu oceňují.

Články zveřejňujeme v týdenní frekvenci každý pátek. Sledujeme redakční plán a snažíme se pokrývat různá témata, oblasti, obory i stupně pokročilosti čtenářů. Postupně se daří přibírat do redakce znalce v dalších odvětvích. Budiž to i výzvou vám všem – pracujete v technologiích, umění, či jako profi lektoři a jste tak trochu grafomanem? Neváhejte rozšířit řady redakce.

Profily pomalu přibývají. Velký dík všem odvážlivcům za to, že inspirují svým profilem ostatní a že jsou živou tváří spolku pro všechny, kteří na náš web prvně zavítají. Funguje to opravdu skvěle i v kontaktu s institucemi, nebo třeba i umělci zvučnějších jmen.

Akce a inzerce mohou vyplňovat všichni členové a redakce spolku se je v tom snaží podporovat, zároveň také akce doplňuje podle svých sil a možností.

 • Pravidelné schůzky týmu. Jednou měsíčně máme celodenní intenzivní pracovní schůzku, kde vše společně připravujeme a plánujeme. Pohybujeme se po trase Praha – Hradec – Brno, abychom pokryli celou republiku. Kdo chce, může přijet. I jednou za dva či tři měsíce to má smysl a může se díky tomu s námi lépe seznámit, nebo rovnou aktivně připojit. 
 •  Yixingská čajová keramika – spolkový kurz v Kohoutově. Na jaře jsme si zkusili uspořádat první spolkový kurz. Překvapil nás obrovský zájem a přes relativně pozdní vyhlášení se kurz rychle naplnil. Tématem bylo tradiční čínské leštěné čajové nádobí. Zkoušeli jsme točit i modelovat, kurz proběhl ve skvělé atmosféře a s výbornými výsledky. 

Kurz lektoroval Petr Toms, který navíc v rámci kurzu uspořádal výstavku čínského nádobí a nářadí. Účastnící tak mohli vidět opravdu jedinečné exponáty. Veliké poděkování patří Jarmile Tyrnerové, která nám jako člen spolku nechala studio k dispozici jen za náklady na provoz.

České Yixingské konvičky účastníků kurzu.
České Yixingské konvičky účastníků kurzu.
Autor: Václav Kugler

 • Exkurze do porcelánky v Dubí a továrny v Teplicích. Jednou z činností, které máme opravdu rádi, jsou exkurze do různých keramických provozů a prostředí. Realizovali jsme dvojitou exkurzi, prvně do porcelánky v Dubí, kde nás hlavní technoložka provedla celým provozem a ještě jsme měli možnost si odvézt trochu dubského porcelánu. Výletem do budoucnosti a naprosto moderního provozu pak byla Teplická továrna na sanitární keramiku. Nejmodernější linky, efektivita a řízení výkonu na každém kroku ukázalo současné možnosti keramické výroby. 
 • Výlet do keramického centra v Levíně. Naší snahou je také navštěvovat a zpovídat úspěšné české keramiky a přinášet vám rozhovory a reportáže z jejich práce. Vypravili jsme se do Levínského městysu, který kdysi býval keramickým rájem s mnoha dílnami a pecemi. Dnes tuto tradici nesou Magda Brožová a Ája Šumová, které tu vytváří krásnou autorskou užitkovou keramikou. V hojném počtu jsme navštívili jejich dílny a pece a měli možnost se na cokoliv vyptat.
 • Wysokie temperatury Wrocław. Poprvé jsme měli možnost vyrazit za hranicek našim severním sousedům. Akademia Sztuk Pięknychim Eugeniusza Gepperta ve Wroclavi pořádá tradiční festival vysokých teplot. Byli jsme pozváni prezentovat spolek a japonskou techniku Kuro raku, kterou skupinka keramiků v rámci spolku objevuje a zdokonaluje.

Spolek se v tomto případě vzchopil neuvěřitelné aktivitě, připravil velkou výstavu o technice Kuro raku, dovezl pece a početný tým, aby techniku předvedl. Kromě toho jsme do Polska vypravili autobus a zajistili hostel. Díky tomu se k organizačnímu týmu mohlo přidat více než 20 přátel. Celá aktivita snad podpořila povědomí o akci a tak se v sobotu na spontánní prohlídce univerzity (kterou nám zařídila Adéla Kodoňová) sešlo bezmála 50 účastníků.

Akce se opravdu povedla. Vedle nezanedbatelného pokroku ve studiu techniky Kuro raku a účasti na bezpočtu přednášek a workshopů jsme si užili i výlety po strobylé Wroclavi. V návaznosti jsme publikovali o Kuro raku článek v polském časopise a navrch si vysloužili pozvání na další ročníky.

Tým Keramikum v akci ve Wroclawi.
Tým Keramikum v akci ve Wroclawi.
Autor: Petra Čermáková

 • Spolkový den v Brně. Přestože formálně spolek fungoval teprve druhým rokem, před skutečným založením jsme už rok vše připravovali – stanovy, strategie a podobně. Proto jsme na podzim se spuštěním webu cítili potřebu rekapitulovat činnost, protože založením spolku, vytvořením vizuální identity a spuštěním webu v podstatě došlo k naplnění prvotních cílů. Byla to příležitost k tomu pozvat členy, probrat vize a potřeby jednotlivců a ujistit se o tom, že vše je dobře nastaveno a nasměrováno.

Na akci nakonec dorazilo více než 20 lidí. Někdo byl překvapen dosti pracovním formátem akce a někdo méně, nakonec si to ale všichni užili a my jsme byli rádi, že jsme v kreativním duchu lépe zmapovali potřeby těch, co dorazili a věděli, že to co děláme, padá na úrodnou půdu. Akci jsme uzavřeli společným nanovýpalem raku v půllitrové pícce a užili si i trochu keramiky naživo. Potvrdilo se, že spolek je skvělou formou pro naše aktivity.

Spolkový výpal jsme završili společným výpalem miniatur.
Spolkový výpal jsme završili společným výpalem miniatur.
Autor: Veronika Volejníková

 • Komentovaná prohlídka výstavy keramiky Davidových v Jílovém u Prahy. U příležitosti výstavy k výročí slavné keramické tradice Davidových jsme ve skupince vyrazili na komentovanou prohlídku výstavy, ke které ochotně svolil Václav David. Provedl nás výstavou s poutavým několikahodinovým komentářem výstavy, který utnula až zavírací doba muzea. Komentář, nebo chcete-li rozhovor, jsme přepsali do dvoudílného článku, tak výživné to bylo. Je naší snahou tyto příběhy zaznamenávat, bohužel volných kapacit máme poskromnu a tak se to děje spíše spontánně u různých podobných příležitostí, než systematicky.
 • Výpaly raku pro UMPRUM. UMPRUM a jmenovitě Milan Pekař podrobně sledují aktivity spolku a právě tato vysoká škola je naším prvním živým můstkem do světa umění a vzdělávání v keramice. Vše vyústilo ve workshop na dvoře školy, který se udál těsně před Vánoci. Vše proběhlo narychlo, ale takové pozvání se neodmítá! Přivezli jsme tři pece a současně pálili Kuro i Americké raku. Byl to nezapomenutelný den, kdy jsme studentům a zájemcům mohli zprostředkovat a doslova přinést zážitek, který by jinak nebyl dostupný. Vypálili jsme snad 5 pecí Amerického raku a spoustu černých čedičových výrobků à la Kuro raku v peci vyhřívané dřevěným uhlím, jak se to tradičně v Japonsku dělá.

Akce se vyvedla nad všechna očekávání a otiskla se i do klauzur zúčastněných, kteří nás pak i na výstavě potkávali a poznávali, což bylo milé. Už jsme se tu cítili jako doma. Celá akce byla doplněna přednáškou Petra Tomse o raku a dodala všemu potřebný informační rámec.

Akci organizoval spolu s námi Milan Pekař a zúčastnil se jí i Maxim Velčovský.
Akci organizoval spolu s námi Milan Pekař a zúčastnil se jí i Maxim Velčovský.
Autor: Petra Čermáková

Plánované akce na rok 2020

 • Spolkové kurzy nejen v Kohoutově (Hlína, to je grunt, Spolková dílna, Design, Alberto Bustos)
 • Exkurze Vižina – těžba keramických surovin
 • Exkurze na univerzitu v Hradci Králové – laboratoř pro výzkum pravěké keramiky
 • Den řemesel se spolkovým výpalem v Toulcově dvoře
 • Výpal dřevem pro UMPRUM a RAMI
 • Spolkový den v Brně – strategické setkání a plánování na další dva roky

Hospodaření spolku 

Výsledovka spolku v roce 2018 dopadla kladně, hospodářský výsledek činil 1 003 Kč. Náklady tvořily IT a grafické služby, dále účetnictví a náklady spojené s festivalem a výpalem pro UMPRUM, vše ostatní bylo vykonáno dobrovolnicky. Výnosy spolku tvořily členské příspěvky, kurzovné, dary, drobný prodej. V rozvaze pak můžete vidět strukturu finančních prostředků z jiného pohledu – naše a cizí prostředky, pohledávky a závazky, stavy peněz na účtu a podobně.

Za povšimnutí stojí rozhodně obrat 350 tisíc Kč. To znamená, že už jsme dokázali vygenerovat a investovat do rozvoje spolku solidní objem peněz. Ať se nám to daří i v budoucnu!

Výsledovka Keramikum 2019
Výsledovka Keramikum 2019
Autor: Václav Kugler

Rozvaha Keramikum 2019
Rozvaha Keramikum 2019
Autor: Václav Kugler

Poděkování 

 • Děkujeme za finanční dary všem našim dárcům a členům za příspěvky. Tvořily dohromady v roce 2019 třetinu příjmů.
 • Děkujeme Jarmile Tyrnerové a Keramickému studiu Kohoutov za finanční a hlavně materiální podporu – zapůjčení studia pro spolkový kurz.
 • Děkujeme Petře Čermákové za krásnou fotodokumentaci na akcích.
 • Děkujeme Petrovi Tomsovi a Tomášovi Mackovi za neuvěřitelné nasazení a přípravu prezentace ve Wroclavi a na UMPRUM.
 • Děkujeme členům redakce webu Keramikum za jejich čas a energii při přípravě webu.
 • Děkujeme pracovní skupině spolku za to, že spolek udržuje aktivní a živý!
 • Děkujeme vám, členům, za vaši podporu a přízeň, protože jste hlavní hybnou silou a důvodem, proč spolek děláme.
Diskuze