Výroční zpráva 2018

Vážení a milí přátelé keramiky, je to pár slov úvodem a asi by to nemělo být dlouhé. Na druhou stranu je to poprvé, co pro vás zprávu píšeme. A tak by se asi slušelo shrnout úplný prvopočátek existence spolku.

Kdysi dávno v životě „před keramikou“ přišla moje šéfová a dala mi úkol sehnat peníze a někoho, kdo nám postaví pec pálenou dřevem, abychom mohli vyrábět keramické suvenýry. A tak jsem se potkal s Petrem Tomsem. Po letech přišel Petr s Tomášem Mackem s tím, že už se několikrát pokoušeli dát dohromady společenství keramiků, ale nedařilo se. Měl jsem za sebou hodně zkušeností z neziskové sféry a měl jsem pocit, že chci něco pro toto krásné řemeslo udělat, a tak jsem na to kývnul.

Přišla první setkání a plány i přemýšlení, jak činnost zastřešit. Promýšleli jsme rekonstrukci Artkeramiky (Tomášova dítka) nebo oživení Doupě, o. p. s. Ukázalo se ale, že spojit projekt s čímkoliv, co už tu bylo, by mohlo u mnohých lidí vyvolávat nedůvěru. Padla tedy volba na nový subjekt. Zvažovali jsme obecně prospěšnou společnost, ale poté, co jsem viděl nadšení v oku tolika přátel, rozhodli jsme se pro spolek. Pro široké společenství, které by za pět, deset let mělo šanci nasát stovky členů a získat stabilní základy.

A tak jsme tu, od května 2018, spolek Keramikum – už je nám přes rok a máme se, myslíme, čile k světu.

Příjemné čtení přeje Vašek Kugler, předseda spolku.

Společné foto realizačního týmu spolkového výpalu
Společné foto realizačního týmu spolkového výpalu
Autor: Jiří Gangur

Vize a poslání spolku Keramikum

Posláním spolku Keramikum je spojovat keramiky a zachovávat řemeslo.

Koho spojujeme? Našimi cílovými skupinami jsou primárně:

 • Řemeslní profesionálové
 • Keramičtí výtvarníci
 • Hobby keramici
 • Školy a učitelé keramiky
 • Široká veřejnost

Tuzemská i mezinárodní spolupráce s:

 • Institucemi
 • Podniky
 • Jednotlivci

Jaké hodnoty zastáváme? Samozřejmě i mnohé další, ale na těchto jsme se na prvním strategickém setkání všichni shodli:

 • Kvalita
 • Tradice
 • Zručnost / Řemeslnost

Členstvím ve spolku dávají členové najevo svůj souhlas s vizí a její podporu. Jedinou podmínkou je úhrada ročního členského poplatku 600 Kč. Spolku to dává hmatatelnou a měřitelnou podporu, se kterou může pracovat.

200 spolkových hrnků se povedlo
200 spolkových hrnků se povedlo
Autor: Petra Čermáková

Struktura spolku Keramikum 

Spolek Keramikum má 6 zakládajících členů, kterými jsou Majka Krajná, Hana Križanská, Václav Kugler, Petr Toms, Tomáš Macek a Bohunka Winterová. Jejich úkolem je volit statutární orgány spolku a alespoň jednou ročně se sejít. Spolu tvoří tzv. výbor. Výbor je nejvyšším orgánem spolku.

Výbor volí předsedu a místopředsedu spolku, kterými jsou momentálně Václav Kugler a Tomáš Macek. Tito jsou statutárním orgánem, jednají samostatně.

Členem spolku může být každý, kdo vyplní přihlášku a uhradí roční členský poplatek 600 Kč. Člen svým členstvím dává najevo souhlas s vizí spolku a připojuje se k ní. Jsme spolkem velmi otevřeným, členové nemají žádné povinnosti, všechnu práci, pokud chtějí, dělají pro spolek dobrovolně. Není třeba se ničeho bát, je možné se vesele účastnit spolkových aktivit, udělat si prezentaci na portálu spolku a teprve když se objeví chuť a nadbytek, hledat i užší zapojení. V současnosti máme více než 100 členů a tento počet zvolna roste.

Své sympatie může projevit kdokoliv i mimo členy spolku formou jednorázových finančních darů, pomocí při pořádání akcí nebo třeba účastí na tvorbě textů na portál Keramikum.cz.

Souhrn aktivit spolku v roce 2018 

Facebook. Spolek zahájil aktivitu na sociálních sítích Facebookem, kde založil skupinu Keramika. Je s podivem, že nic takového na českém Facebooku nebylo. Skupina se má čile k světu, má téměř 1 500 členů a probíhá v ní kvas dotazů, různých názorů, inspirací a nápadů. Facebook je svébytné médium, snažíme se ale skupinu moderovat k užitku všech.

Příprava webového portálu keramikum.cz. V době, kdy píšeme tuto zprávu, se konečně schyluje k jeho spuštění. Portál by se měl stát základnou i střechou spolku a umožnit jeho prezentaci v online prostoru. Chce být živým místem plným informací, akcí, profilů členů, inzerátů a dalšího obsahu. Jak se to podaří, ukáže čas a aktivita nás všech, kdo spolek tvoříme.

Nová značka spolku
Nová značka spolku
Autor: Jan Kalaš

Vizuální styl spolku. Protože zakládáme spolek na dlouho, shodli jsme se, že chceme stavět na kvalitním vizuálním stylu a grafice. A pro web to je téměř nezbytné. A tak jsme začali pracovat na grafice a manuálu.

Spolkový výpal. Spolkový výpal byl první akcí spolku a proběhl v září. Byl oslavou vzniku spolku, a tak jsme nechtěli udělat jen tak nějakou akci. Udělali jsme maximum, co bylo v našich silách.

Výpal se uskutečnil o víkendu 5. až 7. října 2018. Společný výpal „200 hrnků na 1350 °C“ v peci na dřevo na Toulcově dvoře v Praze byl symbolickým křtem ohněm pro spolek Keramikum. Keramici, kteří za spolkem stojí, si vzali za své, že řemeslo více přiblíží široké veřejnosti a zároveň vytvoří prostor pro setkání profesionálů z oboru.

Do spolkového dřevovýpalu se zapojila řada dobrovolníků, kteří pomáhali s přikládáním do pece nebo s přípravou dřeva. Celkem 70 lidí z řad keramiků, hobby keramiků anebo laiků si přinesli vlastní hrnek a výpal keramiky živým ohněm zažili úplně poprvé. Ti všichni se po dva dny podíleli na výpalu dřevopece, který ve výsledku trval 23 hodin.

O spolkový výpal byl velký zájem
O spolkový výpal byl velký zájem
Autor: Petra Čermáková

Pravidelné schůzky týmu. Může to znít banálně, ale bez pravidelných schůzek bychom nikam nedošli. Jednou měsíčně máme celodenní intenzivní pracovní schůzku, kde vše společně připravujeme a plánujeme. Pohybujeme se po trase Praha – Hradec – Brno, abychom pokryli celou republiku. Kdo chce, může přijet. I jednou za dva či tři měsíce to má smysl a může se díky tomu s námi lépe seznámit, nebo rovnou aktivně připojit. 

Plánované akce na rok 2019:

 • Yixingská čajová keramika – spolkový kurz v Kohoutově
 • Exkurze v porcelánce v Dubí
 • Exkurze v továrně na sanitární keramiku v Teplicích
 • Výlet do keramického centra v Levíně
 • Zájezd Wroclaw Wysokie Temperatury – prezentace techniky Kuro raku a celého spolku
 • Spolkový den v Brně – strategické setkání a plánování na další dva roky
 • Uspořádání komentované prohlídky k výstavě štěchovické keramiky v Jílovém u Prahy

Hospodaření spolku 

Výsledovka spolku v roce 2018 dopadla kladně, hospodářský výsledek činil 44 739 Kč. Náklady tvořily IT a grafické služby, vše ostatní bylo vykonáno dobrovolnicky. Výnosy spolku tvořily členské příspěvky, zisk ze spolkového výpalu a dary.

Výsledky hospodaření 2018
Výsledky hospodaření 2018
Autor: Václav Kugler

Poděkování 

Děkujeme za finanční dary všem našim dárcům: Jirkovi Krajnému, Heleně Škrlové, Marku Tomsovi a všem dalším, kteří nás finančně podpořili – a nebylo vás málo!

Děkujeme Keramickému studiu Kohoutov a Jarmile Tyrnerové za finanční, a hlavně materiální podporu – zapůjčení studia pro spolkový kurz.

Děkujeme Petře Čermákové a Jirkovi „Gangi“ Gangurovi za krásnou fotodokumentaci.

Děkujeme členům redakce webu Keramikum za jejich čas a energii při přípravě webu.

Děkujeme pracovní skupině spolku za to, že spolek udržuje aktivní a živý!

Děkujeme vám, členům, za vaši podporu a přízeň, protože jste hlavní hybnou silou a důvodem, proč spolek děláme.

Naší fotografce Petře Čermákové patří velký dík
Naší fotografce Petře Čermákové patří velký dík
Autor: Jiří Gangur

Diskuze