Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Vášeň Jiřího Hořavy

Historická keramika v knihách

MUDr. Jiří Hořava je významným sběratelem a znalcem keramiky vyráběné ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století. Sběratelství se věnuje 50 let, z toho 30 let se specializuje na keramiku, jeho sbírka čítá na 1150 kusů. Své celoživotní zkušenosti v této oblasti přetavuje v posledních letech do tematických publikací. Jsou obsáhlé, fundované a doplněné velkým množstvím fotografií.

Velmi křehké obrazy

Život a dílo Jana Zachariáše Quasta 1814–1891

První monografické zpracování života a díla jednoho z nejvýznamnějších malířů skla a porcelánu v 19. století. Kromě bohaté portrétní tvorby a malby chrámových oken (např. pro Chrám sv. Víta v Praze) kniha zmiňuje i osudy jeho umělecké rodiny a historické souvislosti. Přináší více než 100 vyobrazení v textu a katalog s barevnou dokumentací téměř pěti set jím vytvořených prací.

Publikace vyšla v roce 2014 k dosud největší výstavě Quastových prací v Písku, podílelo se na ní několik spoluautorů a exponáty zapůjčilo téměř třicet institucí a soukromých vlastníků včetně zahraničních.

Vydalo Prácheňské muzeum v Písku ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2015. Vazba pevná s přebalem, 222 stran, formát 22 × 26 cm, 750 výtisků. 

Velmi křehké obrazy
Velmi křehké obrazy
Život a dílo Jana Zachariáše Quasta 1814–1891
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

Křehký základ imaginace / Imagination auf zartem Grund

Jan Zachariáš Quast (1814–1891), malíř skla, porcelánu a miniaturista Johann Zacharias Quast (1814–1891), Glass-, Porzellan- und Miniaturmaler 

Publikace o životě a díle J. Z. Quasta byla vydána k výstavě tohoto malíře ve Wetzlaru (Německo) roku 2018. Navazuje na mimořádně úspěšnou výstavu v Prácheňském muzeu v Písku roku 2014.

Dvojjazyčný text je doprovázen asi stovkou ilustrací, které dokumentují průřez dílem J. Z. Quasta od portrétů až po katedrální okna.

Vydalo Prácheňské muzeum v Písku ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne. České Budějovice, 2018. Vazba měkká, 72 stran, formát 22 × 26 cm, 500 výtisků. 

Křehký základ imaginace
Křehký základ imaginace
Jan Zachariáš Quast (1814–1891), malíř skla, porcelánu a miniaturista
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

První dáma české keramiky

Helena Johnová (1884–1962)

Reprezentativní publikace kromě shrnutí již známých informací z dosavadní literatury přináší mnoho nových poznatků ze života i díla nejvýznamnější české keramičky. Helena Johnová byla zakládající členkou výtvarného sdružení Artěl, Svazu českého díla, první profesorkou oddělení keramiky Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Kromě velmi podrobného soupisu vytvořeného díla mohou čtenáři ocenit asi osm set kvalitních fotografií prací z majetku řady institucí a soukromých sběratelů a především téměř dvě stovky keramik z expozice Zámku v Novém Městě nad Metují. Na mnoho souvislostí upozorňují kapitola o vídeňské keramice počátku dvacátého století a především kapitola o keramice Artělu, která uvádí na pravou míru mnoho omylů z dosavadní literatury.

Vydal autor ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2017. Vazba pevná s přebalem, 448 stran, formát 22 × 26 cm, 350 výtisků.

První dáma české keramiky
První dáma české keramiky
Helena Johnová (1884–1962)
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

Graniton

Umělecká a užitková keramika 1907–1928

Kniha přináší mnoho let shromažďované informace o historii a produkci keramiky firmy Rydl a Thon — Graniton. Dosavadní literatura se zabývala téměř výhradně kubistickou keramikou z okruhu Artělu, to byl ovšem jen malý segment firemního sortimentu. Autor shromáždil údaje o více než 1200 modelových číslech z výrobního programu, většina z nich je vyobrazena barevně (asi 500 keramik) či černobíle (asi 850 modelů z nabídkových katalogů firmy). Samozřejmostí je v soupisu modelů uvedení odkazů na literaturu, která se zmíněným artefaktem zabývala. Publikace se věnuje i spolupracujícím výtvarníkům, opravuje mnoho drobných chyb i velkých omylů v existující literatuře a dává mimořádně kvalitní základ pro další výzkum tohoto tématu.

Vydal autor ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2017. Vazba pevná s přebalem, 408 stran, formát 22 × 26 cm, 350 výtisků.

Graniton
Graniton
Umělecká a užitková keramika 1907–1928
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

Secesní keramika z Vranovské Vsi

Paul a Anna Wranitzky (1874–1933) 

První publikace, která je základním kamenem k dalšímu průzkumu historie a produkce této zajímavé továrny. Keramiku produkovala firma Wranitzkých po 50 let, počet zaměstnanců se pohyboval kolem stovky, vyvážela své výrobky do celého světa. Kniha přináší asi 250 modelů z autorovy sbírky a další ze znojemského muzea a Museum für angewandte Kunst ve Vídni. Okrajově se dotýká i keramické produkce na Znojemsku té doby.

Zájem o tuto problematiku především v Rakousku si vyžádal vydání i v německé jazykové mutaci.

Vydal autor ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2018. Vazba pevná s přebalem, 68 stran, formát 22 × 26 cm, 500 výtisků. 

Secesní keramika z Vranovské Vsi
Secesní keramika z Vranovské Vsi
Paul a Anna Wranitzky (1874–1933)
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

Keramika z Bechyně

Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903–1924) Keramická akciová společnost v Bechyni (1922–1942) 

Bechyně byla významným centrem výroby umělecké keramiky především v první polovině 20. století. Její význam dokládá i existence kvalitní odborné keramické školy v místě déle než celé století. Kniha přináší soupis produkce VDKB a KERASu Bechyně v létech 1903–1942. Kromě historie firem jsou součástí medailonky spolupracujících výtvarníků, výrobky řazené podle modelových čísel a dokumentované v reprodukovaných nabídkových firemních materiálech (cca 1200 předmětů). Jedná se o základní literaturu k tématu s množstvím vyobrazení. Mezi autory návrhů najdeme velká jména českého výtvarného a užitého umění – Amorta, Bendu, Drahoňovského, Eckerta, Johnovou, Kafku, Kloučka, Kodeta, Mařana, Suchardu, Šalouna, Šimáka, Štursu, Uprku a mnoho jiných.

Vydal autor ve spolupráci s nakladatelstvím Eliška Štěpánová – Měsíc ve dne, České Budějovice 2019. Vazba pevná s přebalem, 288 stran, formát 26 × 22 cm, 500 výtisků. 

Keramika z Bechyně
Keramika z Bechyně
Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903–1924) Keramická akciová společnost v Bechyni (1922–1942)
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

Keramika z Ervěnic

Bratři Kohnové Ervěnice 1920–1933

Skromná publikace přináší vůbec první ucelenější informace o existenci a produkci keramičky bratří Kohnů v Ervěnicích. Z nabídkového firemního katalogu uvádí vyobrazení asi 150 výrobků. Výroba umělecké a spíše dekorativní keramiky v dávno zaniklém městě Ervěnicích přinášela kromě podbízivých artefaktů občas i výtvarně zajímavé předměty. Autor se desítky let zabývá mapováním a zpracováním výroby umělecké keramiky v českých zemích první poloviny 20. století, Keramika z Ervěnic je drobným a užitečným kamínkem v mozaice poznání tohoto tématu.

Vydal autor ve spolupráci s Galerií Měsíc ve dne, České Budějovice 2019. Vazba měkká, 36 stran, formát 22 × 22 cm, 100 výtisků. 

Keramika z Ervěnic
Keramika z Ervěnic
Bratři Kohnové Ervěnice 1920–1933
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

artbedekr

aneb rádce a průvodce trhem s uměním v ČR  / veselé i smutné povídání pro začátečníky i profesionály

Vzpomínky autora na téměř půl století participace na nejrůznějších aukcích, bleších trzích tu- i cizozemských a internetových dražbách po celém světě. Pro začínající obohaceno o mnoho základních údajů o nákupech a prodejích na aukcích, o trhu s uměním a starožitnostmi, základní orientaci v odborných termínech. Zvláštní pozornost je věnována posudkům na českém trhu s uměním včetně mnoha odstrašujících příkladů. Konkrétní kauzy jsou uvedeny většinou se jmény protagonistů děje. Řada odkazů upozorňuje na odbornou literaturu včetně příkladů mnoha omylů, nesmyslů a výmyslů i v nejvyšších patrech kunsthistorické mafie. Jsou zdůrazněny minulé i přetrvávající vazby mnoha historiků umění na komunistickou Státní bezpečnost. A mimo vyjmenované se dočkáte i zábavných historek, které život přinesl.

Vydal autor, Třeboň, 2020. Vazba měkká, 328 stran, formát 14,5 × 20 cm, 1000 výtisků.

artbedekr
artbedekr
aneb rádce a průvodce trhem s uměním v ČR / veselé i smutné povídání pro začátečníky i profesionály
Zdroj: Archiv Jiřího Hořavy

kontakt pro zájemce: horava.jiri@gmail.com

 

Citace:

https://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/neznama-secesni-keramika (7.5.2021)

 

Autor: Petr Toms, Jiří Hořava | Redaktor: Petr Toms | Odborná korekce: Petr Toms | Jazyková korekce: Petr Toms
Diskuze