Spouštíme nový portál keramikum.cz

Po roce intenzivní dobrovolné práce celé redakce a mnoha členů spolku spouštíme nový portál keramikum.cz. Nejen dobrovolníci, ale i naši externisté, nechali v portálu měsíce práce. Spolek keramikum celkem do portálu investoval skoro 200 tis. Kč. Spuštění webového portálu považujeme za významný milník, a tak jsme k této příležitosti připravili malá zamyšlení.

Už celkem dlouho se znám s mnohými z Vás a za tu dobu přerostl můj zájem o keramiku v téměř profesionální, každodenní práci. Ani předtím jsem nelenil, založil jsem sociální podnik a řídil jej několik let, dokud mi jeho 65 zaměstnanců nepřišlo už dost. Keramika v té době byla pro mě spíš koníčkem. Jak šel čas, došli jsme postupně s Petrem Tomsem a Tomášem Mackem k závěru, že chceme založit keramickou platformu v ČR. Co na tom, že se podobné snahy dosud nedařily? Rozhodl jsem se propůjčit zakládanému spolku své zkušenosti z ředitelských a fundraiserských pozic.

Nejdříve jsme zhruba rok hledali správnou formu a definovali vizi a první plán. Po nelehké práci šest zakládajících členů založilo 26. 5. 2018 spolek keramikum a patří jim dík za tu odvahu. Tomáš, Petr, Hanka, Majka, Bohunka a já. Hned v začátku se přidalo dalších deset statečných, kteří vytvořili redakci a realizační tým. U příležitosti založení proběhl úspěšný první spolkový výpal a od té doby pracujeme na redakci a tvorbě portálu, který celému spolku bude tvořit v dnešní době tak potřebný online “domov”. Je to první krůček - články, inzeráty, kalendář akcí a profily členů. Naučit se, prodat či koupit, vidět, seznámit se…

Nejen webem chceme být živi, ale dnes to jinak nejde. A web bude nadále dostávat další funkce. Keramikum je blíženec. Je vnímavý a přizpůsobivý filozof, zkoumá názory druhých, je činorodý, aktivní a má široké zájmy a dobré komunikační schopnosti. Je-li to tak skutečně, bude to do kolébky přesně to pravé. A já jsem po zkušenostech s mnohými právnickými osobami přesvědčen, že i ony mají svou osobnost, tvořenou všemi těmi lidmi uvnitř společně.

Obrovské poděkování patří našim externím spolupracovníkům. Programátor Petr Monty Lukáš a grafik Honza Kalaš pro nás udělali neuvěřitelnou profi práci v šibeničním termínu a za ceny neobvyklé. V běžném světě bychom si za ně tolik nekoupili. A proč? Protože jsou to naši přátelé, mají rádi keramiku a cítí za celým projektem něco víc.

Do budoucna si přejeme nabídnout svým členům maximum a být atraktivní i pro všechny ostatní, aby se členy chtěli stát. Když může mít svou platformu myslivost a včelaři, proč ne keramici? Dává nám to sílu dělat něco pro keramiku a keramiky v celorepublikovém měřítku.

Václav Kugler, předseda spolku

Václav Kugler
Václav Kugler
Autor: Tereza Sýkorová

Letos je to čtvrt století, co jsem řekl své „Ano“ keramice. Za tu dobu se změnilo opravdu hodně, ale jedna věc zůstává stále stejná – můj zájem o keramiku. Čas od času mi přijde na mysl, co už jsem s keramikou zažil a co všechno mi přinesla. Bylo by ode mě fér do tohoto krásného oboru na oplátku zase něco přinést. Snad je to dáno i mou kantorskou letorou, nenechávat si vše jen pro sebe a touha zprostředkovat úžasné okamžiky poznání i ostatním. Proto jsem tu jako jeden ze dvou šéfredaktorů nového keramického webu Keramikum.

Články jsou zde tříděny podle řady různých parametrů, mezi něž patří i dělení podle odbornosti. Zvolili jsme škálu od 1 do 4 tedy ve smyslu začátečník, mírně pokročilý, pokročilý a vysoce pokročilý. Jsme si vědomi, že pro skupinu keramiků vyšších úrovní u nás existuje jen velmi omezený přístup k dalšímu vzdělávání. Mým úkolem je starat se o náplň článků právě v pokročilosti 3 a 4.

Těmto čtenářům uzpůsobíme náročnost, ale i samotný obsah. Budou to nejen původní autorské články, ale především překlady textů špičkových zahraničních autorů. Překládáme pro vás kapitoly ze zajímavých knih, odborné vědecké články a studie, bakalářské, magisterské i disertační práce, výstupy z konferencí atp. Z odborných témat se můžete těšit na příspěvky například o estetice, umění a designu, materiálech, technologii, surovinách, užitných vlastnostech a druzích keramiky, historii, osobnostech, průmyslu… Připravujeme i další podpůrná témata jako je marketing a management keramického ateliéru, fotodokumentace keramiky, lektorské dovednosti, legislativa a mnoho dalších.

Velmi si vážíme vaší důvěry, proto se snažíme o serióznost a ověřitelnost poskytovaných informací. Z toho důvodu bude většina textů pro vysoce pokročilé obsahovat odkazy na zdroje podle citačního stylu ČSN ISO 690:2011. Každý článek v redakci podléhá odborné a jazykové korektuře. Vybíráme pro vás co nejkvalitnější obrazový materiál. Všechny převzaté příspěvky zveřejňujeme se souhlasem autora a v souladu s autorským zákonem.

Abychom snáze zajistili souvislý přísun kvalitní náplně pro nový keramický portál, hledáme pisatele původních autorských textů, odborného korektora a zdatného redaktora se zaměřením na keramické umění. Přidejte se k našemu týmu a přispějte do Keramikum.

Moc se těšíme na vaše komentáře a diskuze pod články. Úroveň tohoto společného prostoru ostatně závisí na nás všech.

Petr Toms, šéfredaktor odborné sekce

Petr Toms
Petr Toms
Autor: Petra Čermáková

Vážený a milý čtenáři, 
v předchozích řádcích jsme tě už dostatečně zasypali informacemi o tom, co všechno na webu Keramikum.cz nalezneš. Proč je dobré ho sledovat a hlavně, proč se stát členem spolku? Za sebe osobně však považuji za důležité poukázat na to, že vizi webu keramiků, naplňujeme zcela dobrovolně a z velké nadšenecké iniciativy. 

Tímto tě, milý čtenáři, žádám i o jistou dávku shovívavosti. Ovšem také velkou dávku chuti s námi mluvit v diskuzích pod články a sdílet naše stránky dál. 

A kdo jsem? Jsem bývalá novinářka a markeťačka. Jsem však také hrnčířka a milovnice hlíny a keramiky a jsem lektorka. Jsem však také podnikatelka, která věří, že i v dnešní době se řemeslem dá skvěle uživit. Daří se mi to už přes dva roky a to k tomu vychovávám čtyřletého syna, buduji vlastní keramickou dílnu, vedu dlouhodobé kurzy keramiky a stavím si vlastní vize keramických workshopů. A v neposlední řadě hledám, a za posledních rok i nacházím, vlastní směr v tvorbě a autorské produkci. Více si o mě a mojí Dílně U DUBU přečtěte v mém medailonku.

Všechny výše zmíněné přívlastky mě vedou k jedinému - učení se mnoha dalším dovednostem, které zdánlivě s keramikou nesouvisejí. Totiž - pokud chci dostát vizi, že "řemeslem se dá skvěle uživit", potřebuju znalosti z oboru prodeje, ten se neobejde bez marketingu, dnešní marketing se neobejde bez sociálních sítí a online komunikace a tak dále a tak dále. Do výčtu by ještě patřila ekonomika, účetnictví, sestavování rozpočtů, cenotvorba a tisíc a jedna dalších. 

A v tomhle mám, alespoň z části, více než 17 let praxe. Přesně tolik let totiž pracuji na volné noze. A více než 10 let, s menší mateřskou přestávkou, se profesně věnuji oblasti marketingu, PR, komunikace, médiím, Facebooku či Instagramu. 

Na webu Keramikum tedy nemám ambice mentorovat v tom, jak točit nebo pálit keramiku, na to máme v redakci a externích redaktorech jiné odborníky. Ale mám vám co předat ze svých dovedností bývalé novinářky a markeťačky.

Mými tématy budou publicistika, ať už se bude jednat o rozhovory, reportáže nebo moje statě o současném marketingu, sociálních sítích apod. K čemu vám to jako keramikům bude? Můžete v mých článcích hledat inspiraci pro váš prodej či komunikaci se zákazníky. Aby o vás bylo slyšet a zákazníci znali váš příběh - potažmo příběh keramiky, hlíny, umění a řemesla.    

Veronika Veru Volejníková
šéfredaktorka pro publicistiku a vypravěčka příběhů hlíny

Veronika Voleníková
Veronika Voleníková
Autor: Veronika Voleníková

Diskuze