Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Proč vzniká spolek keramikum?

Tak už je to konečně tady! Čerstvě založený spolek KERAMIKUM, z.s. zahájil provoz nového stejnojmenného webu. Naplňujeme tím jeden z našich nejdůležitějších cílů - vytvořit prostor pro setkávání, sdílení, informování, vzdělávání a zábavu pro keramiky každého věku, zaměření i zkušeností.

Na počátku bylo slovo, bylo to slovo Tomáše Macka, který už v roce 2004 založil portál ARTkeramika s vizí pomoci keramickému řemeslu. Ve spolupráci se špičkovým IT odborníkem naprosto předběhl svou dobu a ve snaze prospět oboru vytvářel portál, na který však nebyli tehdejší uživatelé připraveni. No považte! Kdo by si dnes nepřál web sdružující keramiky s adresářem a mapou českých dílen, veřejnou a především sdílenou databázi receptur, postupů i plánů pecí a k tomu všemu ještě zdarma? Postupem času se obsah posunul spíše k poradenství začínajícím tvůrcům. Aby se projekt udržel, přibyl e-shop s Tomášovou keramikou a vybavením do dílny. Obchod trochu pomáhal s financováním. Našla se i řada odvážných autorů, kteří přišli se svou kůží na trh a nezištně publikovali své původní odborné texty. Kolikrát články pokračovaly poutavou diskuzí. To byly okamžiky naplnění původní vize ARTkeramiky. I díky inzerci a kalendáři navštěvovaly stránky tisíce lidí denně.

Až s odstupem času a jen díky podobným zkušenostem vidíme, jak těžký to byl úkol. Zajistit financování, bezpečnost a funkci systému, moderování diskuzí, kvalitní články pro začátečníky i profesionály, inzerci a propagaci, na to všechno dohromady jeden plný úvazek snad ani nestačí. Jsme tedy moc vděční, že se Tomáš Macek stal členem naší redakce i spolku, je ochoten podělit se o své bohaté zkušenosti a sdílet to nejlepší z ARTkeramiky.

Spolčení keramiků

Vlastně těch slov na počátku bylo víc. Mám teď totiž na mysli úplně jiný počátek. Z kraje roku 2017 se postupně zformovala skupina lidí s nejasnou představou o pomoci a podpoře keramické komunity. Nedlouho po tom se slovy „kde je vůle, tam je i cesta“ spojil své kroky s našimi Václav Kugler. Dnes můžeme říct, že to bylo vpravdě osudové a šťastné setkání. Neorganizovaná horda hrnčířů najednou měla ve svém středu někoho, kdo se vyzná v řízení lidí a v provozu neziskových organizací. Po období tvorby stanov, strategie a rozšiřování členské základny mohl být založen spolek KERAMIKUM z.s. (to z.s. znamená zapsaný spolek).

O spolku ještě hodně uslyšíte, takže jen tak telegraficky. Chceme podporovat keramiky a keramiku v ČR. Někdy se zdá, že u nás existuje několik skupin keramiků, které se nemají příliš v lásce. Je cítit určitý despekt mezi tzv. hobbíky a profíky, řemeslníky a výtvarníky, sádraři a točíři. A dalo by se jistě pokračovat. Nejsme svědky pouze jakéhosi neporozumění? Vždyť nás všechny dohromady pojí láska ke keramice. A právě na tom bychom rádi stavěli. Máme za cíl podporovat vzájemné pochopení a bořit tyto imaginární hranice a předsudky. Budeme vzdělávat, informovat a propojovat v rámci ČR, ale i s okolním keramickým světem. Především jde o to, všem ten keramický život usnadnit, zpříjemnit a zprostupnit. V první fázi plánujeme uspořádat několikrát ročně workshop a společné výpaly dřevem. Nejvíce energie teď ale vkládáme do rozjetí webu. To bude náš hlavní nástroj. I když už teď výborně funguje FB skupina „Keramika” s šestisty členy, která má jaksi umocnit naše snažení.

Členové spolku na společném výpalu
Členové spolku na společném výpalu
Autor: Jiří Gangur
Zdroj: Jiří Gangur

Keramikum keramikům

Redakce webu v souladu s cíli sdružení přijala nelehký úkol. Budeme usilovat o obsah rovnoměrně pokrývající zájmy všech čtenářů napříč keramickými obory a úrovněmi odbornosti. Věříme totiž, že jednotlivé příspěvky alespoň částečně zasáhnou přes úzce vymezené hranice výše vzpomínaných skupin. Vždyť středně pokročilého točíře může zaujmout vědecký článek o historii řeckého vázového malířství a stejně tak třeba najde inspiraci ve fotoseriálu modelované plastiky, či v reportáži ze zahraničního muzea.

Jistě nejvíc virtuálního prostoru vyplní články. Velikou pozornost věnujeme jejich archivaci, abyste je kdykoliv snadno našli pomocí klíčových slov a dalších zadaných parametrů. Na ARTkeramice byl vždy veliký zájem o tecnnologii keramiky. Naši redaktoři a překladatelé budou dělat vše proto, aby si početl začátečník i ostřílený profesionál. Zařadili jsme rubriku „Seznamte se s ...“ , kde pravidelně naleznete medailonky zajímavých keramiků ze zahraničí. Určitě nebudou scházet různé návody, rozhovory, reportáže z výstav, veletrhů, akcí a dílen. Také zařadíme články o historii, umění, obchodu, související legislativě a mnohém dalším. To vše doplníme kvalitním obrazovým materiálem.

Rádi bychom čtenáři zprostředkovali dění u nás i ve světě. K tomu poslouží kalendář akcí. Jistě mnozí uvítají drobnou inzerci s možností vkládat fotografie.

Konec začátku

Stránky KERAMIKUM.cz budeme postupně plnit a pravidelně rozšiřovat. Tu skutečnou kvalitu ale vytváříte vy - čtenáři. Moc bychom si přáli, abyste se tady cítili dobře a pomohli udržet tolerantního a přátelského ducha v diskuzích pod články. Vždy pozorně vyslechneme jakékoliv připomínky k formě i obsahu webu. S otevřenou náručí přivítáme autory vlastních/originálních článků i překlady zahraničních textů.

Děkujeme za shovívavost k našim prvním nedokonalým krůčkům ve světě elektronických médií a přejeme vám mnoho radosti a inspirace s webem KERAMIKUM.cz.

Vaši redaktoři, Jarka Kolbeková, Hanka Križanská, Václav Kugler, Tomáš Macek, Eliška Malaníková, Jitka Schacherlová, Líba, Petr Toms, Veronika Volejníková a webmaster Petr Lukáš.

Diskuze