pravoslav rada | oživený předmět

kdy
29.6.2023
-
15.10.2023
od
17:00
do
17:00
V roce 2023 si připomínáme výročí 100 let od narození významného sochaře a keramika, Pravoslava Rady, a to výstavou v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Výstava však nereflektuje Radovu tvorbu formou retrospektivní přehlídky, jak by se v souvislosti s významným výročím čekalo, ale naopak tematicky zacílenou galerijní prezentací.

Pravoslav Rada (1923 – 2011) se v průběhu životních etap porůznu setkával se světem loutek, loutkového divadla a loutkového filmu.

Výstava se zaměřuje právě na tento vliv a pokouší se ukázat, že se v Radově tvorbě nejen částečně odráží tvarosloví loutek, ale především že jeho figurální plastika byla formována vlastní zkušeností s oživením a aktivizací předmětu na divadle. Z pohledu „oživeného předmětu“ pak výstava nově interpretuje Radovu figurální plastiku a přistupuje k ní tudíž prostřednictvím jiného klíče, než tomu bylo dosud – Radova tvorba a její intepretace byla dosud svázána členěním dle použité technologie nebo hlavního motivu.

Nových obrysů v souvislosti s „oživeným předmětem“ nabývají také autorovy tvůrčí postupy, při nichž se zaměřoval například na prolínání nádoby a figury nebo využíval prefabrikované elementy (tvárnice, cihly, dlaždice). Z nich vytvářel s lehkostí figurální plastiky, charakteristické svým nadhledem a humorem.   

Výstava představí díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a také ze sbírek soukromých. K výstavě je připravována obsáhlá monografie.

Více informací na webových stránkách: Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni.

pravoslav rada | oživený předmět
kategorie Výstava
kde Bechyně
kdy 29.6.2023
od 17:00
do 17:00
kontakt skavova@ajg.cz
Diskuze