Kromě výpalu 200 hrnků v dřevopeci se po celý víkend pálilo také v RAKU peci.

„Raku výpaly jsou podívaná především pro veřejnost,“ vysvětluje Tomáš Macek, který raku výpaly spolu s keramikem Jiřím Svačinou vedl. Nádoby, které si zájemci opět mohli přinést vlastní či zakoupit od spolkových keramiků, se při raku výpalu ohřívají na požadovanou teplotu 1020 až 1080 °C v peci, kterou otápí plamen z plynového hořáku. „Poté se ještě rozžhavené nádoby vytahují z pece dlouhými kovanými kleštěmi a vkládají do pilin. Tím dosáhneme tak zvané redukční atmosféry, tedy toho, že k výrobkům nemůže přistupovat vzduch. Když nádoby zchladnou, vyčistí se a objeví se na nich kovové efekty speciálních raku glazur,“ doplňuje postup Tomáš Macek.

Ochutnávku z procesu výroby keramiky, hrnečku nebo misky, doplňovala také možnost si od pátku do neděle vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu. Zvědavci se mohli dívat pod ruce profesionálních točířů nebo si prohlédnout fotovýstavu s názvem „Cesta hrnku“. Ta návštěvníkům ilustrovala, jak dlouhá je cesta od hlíny až k oblíbenému hrnečku na kávu nebo čaj. 

 

Spolkový výpal vynesl 60 000 Kč na realizaci českého webu o keramice a pro keramiky. 

Spolkový výpal a celá třídenní akce měla od prvopočátečního nápadu jeden hlavní cíl – přinést do kasy spolku finance, které pomohou realizovat započaté práce na webových stránkách www.keramikum.cz. Vznikající web bude vzdělávací a informační platformou nejen pro české keramiky.

„Po sečtení všech výdajů a nákladů se nám všem výrazně ulevilo, protože vybraná částka 60 000 tisíc korun nám v tuto chvíli dokáže zaplatit webmastera, který na webu už nějakou dobu pracuje. Doposud byly přípravné práce placeny z darů, které věnovali jednotliví členové spolku. Teď se tedy můžeme vrhnout do práce na textech a webu samotném,“ říká Vašek Kugler, předseda spolku. 

 

Web o keramice a pro české keramiky

Vybudování webové vzdělávací platformy o keramice a příbuzných oborech je prvním velkým počinem spolku KERAMIKUM. „Má sloužit jako platforma pro internetový „časopis“ o keramice a blízkých oborech. V této chvíli se zformovala redakce a už se tvoří první texty a podklady pro články, překlady zajímavostí ze zahraničí, reportáže, rozhovory a medailonky osobností,“ líčí Petr Toms, šéfredaktor vznikajícího online magazínu a člen spolku.

Hlavní ideou celého webu Keramikum.cz je, aby zde našel zajímavé čtení každý, kdo se o keramiku zajímá. Ať už s tvorbou keramiky začíná, je to ostřílený tvůrce s vlastní dílnou či lektor keramického kroužku. Kromě tohoto budou pevnou součástí portálu Keramikum.cz rubriky jako kalendář keramických akcí, inzerce nebo prostor pro představení jednotlivých českých keramiků.

 

Za rok znovu na viděnou?

I přesto, že realizace výpalu, jeho zorganizování a průběh celého víkendu byl pro všechny organizátory náročný, už nyní se z řad spolku ozývá touha podobnou akci zopakovat. „Tento spolkový výpal bych považoval za takový nultý ročník a rád bych, aby se z říjnového výpalu, který opět otevřeme především veřejnosti a keramikům bez dřevopecí, stala tradice,“ uvažuje nahlas Petr Toms.

V hlavním týmu KERAMIKUM se již začíná hovořit o termínu pro příští rok. Zavčas o něm budeme informovat.

 

Proč spolek KERAMIKUM vznikl?

Spolek KERAMIKUM chce vytvářet prostor pro sdílení, setkávání se, vzdělávání a vzájemné informování keramiků různých zaměření a zkušeností. Založili jej keramici, kterým v současném prostředí české keramiky chybí možnost se sdružovat, vzdělávat, předávat si zkušenosti a sdílet informace o keramickém řemesle.

„KERAMIKUM se tak stává místem, kde se mohou propojit keramici všech směrů i zkušeností. Vzájemně se podpořit, posouvat se za své vlastní hranice, zkoušet nové postupy, ale především udržovat keramické řemeslo živé,“ říká Tomáš Macek, jeden ze zakladatelů spolku.

Keramici, kteří se do spolkového života již aktivně zapojili, zvou do svých řad také další nadšence pro keramiku.

 

Poděkování 

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám přišli pomoci s výpalem i organizací třídenní akce. Velké díky pak patří sponzorům, kteří nám poskytli svoji podporu.

 

Za spolek KERAMIKUM, z.s., Mgr. Veronika Volejníková