Trojí život středověké keramiky

kdy
29.4.2022
-
25.9.2022
od
10:00
do
18:00
Cílem výstavy je přiblížit široké veřejnosti v celé kráse jeden z nejpočetnějších archeologických pramenů, jímž jsou výrobky z hlíny.

Výstava se snaží zachytit vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího "života mezi lidmi", tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes její uplatnění v domácnosti až po "život po životě" – laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků. Dětská dílna umožní zejména malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora.

Výstava přináší reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst – Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována. 

Trojí život středověké keramiky
kategorie Výstava
kde Plzeň
kdy 29.4.2022
od 10:00
do 18:00
kontakt info@zcm.cz
Diskuze