Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

Španělský mistr Alberto Bustos v Praze - Vlákna a textury

kdy
1.9.2020
-
3.9.2020
od
09:00
do
17:00
Alberto Bustos je umělcem, který objíždí celý svět a vede workshopy, vystavuje, vyhrává ocenění v mnoha zemích. V Praze v květnu povede kurz "Vlákna a textury". / Alberto Bustos is an artist who travels around the world leading workshops, showcasing at exhibitions and winning awards in many countries. In May 2020 he will be leading a workshop „Filaments and textures“ in Prague.

Název workshopu (see all the information in English below)

Španělský mistr Alberto Bustos v Praze - Vlákna a textury

Anotace

V tomto kurzu Alberto vypráví příběh o naději, o absolutní svobodě a improvizaci bez svázanosti technikami. Hlavní náplní tohoto workshopu je modelování hlíny přímo rukama, bez použití nářadí. Tímto způsobem budeme komunikovat přímo s hlínou a přenášet naše pocity. Technikou „launch“ vyrobíme texturované pláty a čtvercová, plochá a pravoúhlá vlákna. Následovat bude tvorba kamenných textur a nanášení barevných pigmentů a glazur v práškové i tekuté formě na syrovou hlínu tak, aby bylo možné využít jednožárovou technologii výpalu. Zjistíme, jak lze všechny tyto techniky aplikovat nejen na sochy, ale jak je můžeme využít i pro užitkovou keramiku. 

Cíle a přínosy

Naučíte se celou škálu technik, které budete moci použít i v běžné keramické praxi. Pod vedením Alberta vytvoříte jedinečné sochařské výtvory. Špičkoví zahraniční umělci k nám nezavítají často, a tak máte možnost využít ojedinělou příležitost setkat se osobně s velmi specifickým a svébytným tvůrcem. Pro kurz byla připravena řada pomůcek a nástrojů, které si můžete po workshopu ponechat pro svou další tvorbu.

Náplň

S Albertem projdeme celým procesem výroby keramické plastiky a budeme svědky nejrůznějších technik. Kurz zahrnuje:

 • Ukázku výroby plátů technikou „launch“ – bez použití válečku nebo jakéhokoliv stroje (např. válcovačky).
 • Zpracování dvou typů texturovaných plátů manuálním tlakem pomocí „launch" techniky.
 • Nanášení barevných pigmentů s práškovou glazurou pomocí štětce a sítka na syrovou hlínu.
 • Modelování čtvercového vlákna technikou „launch" na dřevěné desce.
 • Aplikace barevných pigmentů a tekuté glazury na syrovou hlínu pomocí kartáčku a přímo z dřevěné desky.
 • Krakeláž v hliněném prášku s glazurou.
 • Technika kamenité textury a použití různých materiálů jako např. těstovin, kostek cukru či sušenek pro její přípravu.
 • Použití kanthalových drátů pro podepření plastik.
 • Modelování plochých vláken technikou „launch" na dřevěné desce.
 • Ukázka techniky na obdélníkových vláknech, které lze následně použít při tvorbě soch.
 • Modelování válcovitých a hranatých plastik. 
 • Vytvoření texturovaných plochých vláken a jejich použití pro různé sochařské nebo funkční konstrukce na syrové hlíně.
 • Konstrukce s lepenkou jako základnou.
 • Konstrukce částí pomocí houbičky.
 • Konstrukce soch a dekorativní aplikace pomocí voskového papíru.

K dispozici budou materiály používané Albertem a všechny techniky budou demonstrovány a následně si je účastníci i vyzkouší při vlastní tvorbě.

S sebou

Pracovní oblečení a obuv, zápisník a tužku. Veškeré potřebné materiály budou dodány organizátorem a každý účastník si je bude moci po kurzu odnést. 

Po dobu trvání kurzu bude i malé občerstvení (voda, čaj, káva, sušenky, ovoce). Oběd se bude řešit formou donášky (pizza apod.).

 • Kdy: 11. 5.–13. 5. 2020, vždy 9:00–17:00 s hodinovou pauzou na oběd
 • Kde: Praha - Terra Ceramics Prague
 • Lektor: Alberto Bustos
 • Organizátor: Keramikum z.s.
 • Cena: 14 500 Kč, pro členy spolku Keramikum sleva 500 Kč
 • Storno: Možné nejpozději 14 dnů před zahájením a jen v případě přihlášených náhradníků (kteří svoji účast potvrdí), nebo můžete za sebe poslat někoho jiného, je ale nutné, informovat pořadatele.
 • Info k organizaci: Václav Kugler, info@keramikum.cz, +420 608 658 320
 • Info k programu: Laura Ecsiová, laura.ecsiova@le-trend.sk, +420 607 652 554

Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, zda potřebujete překlad, či rozumíte anglicky.

 

-----

Workshop Title

Filaments and textures

About Alberto Bustos

Self-taught as I am, I never dreamt that my passion and admiration for ceramics would turn into my way of life, would give meaning to my life. It may well be that my inborn attraction to nature pushed me down to the ground so as to be fused with earth, our true essence.Through “naturareza” I submerge myself into the vegetal psyche in order to find out those tortured feelings, product of the deterioration of the environment that we humans habitually cause. My only wish is that my modelling goes in deeply into human sensitivity to revert the harm we are inflicting on ourselves.

Workshop goal

The main objective of the workshop is to model the clay directly with our hands, without tools. In this way we will be able to communicate directly with the clay and transmit our feelings. With the technique of "launch" we will make textured slabs. Also square, flat and rectangular filaments. Creation of stone textures using pigmented cookies. Application of coloring pigments, powder and liquid glaze on raw clay in order to do once-firing.

We will discover how all these techniques can not only be applied to sculptures. We can also adapt them to the functional ceramic style. In this course I want to tell stories of hope with our pieces, from the most absolute freedom and improvisation, without obsessing with technique.

1st day schedule

Video presentation about my experience in ceramics. Preparation of slabs using "launch" technique - without the use of a roller or any machinery. Demonstration of two types of textured plates using manual pressure and "launch" technique, after that application of coloring pigments with a glaze powder. I will build a piece applying the previously mentioned techniques. Application of coloring pigments with a powder glaze with the help of a brush and hand strainer on raw clay. Explanation of the square filament modeling technique with the use of "launch" technique on a wooden plate. Application of coloring pigments and liquid glaze on raw clay with a toothbrush. Construction of a complete piece showing all the previously explained techniques step by step. Explanation of craquelure textures in a clay powder with a glaze.

2nd day schedule

Explanation of the stony (rocky) texture and using different materials for its preparation such as macaroons, sugar cubes and cookies. Different uses of kanthal wire as a support for sculptures. Modeling flat filaments with the "launch" technique on a wooden plate. Application of colored pigments and liquid glaze on raw clay with a toothbrush. Application of the coloring pigments and glaze directly on the wooden plate. I will build a piece with the previously mentioned techniques.

3rd day schedule

Demonstration of the "launch" technique on rectangular filaments that can be used for various sculptures. Building cylindrical or quadrangular pieces with an internal roller or quadrangular wood, application of the coloring pigments with a glaze and water with a use of toothbrush and wood. With the same technique we will make textured flat filaments and we will use them for different sculptural or functional constructions on raw clay. I will also apply the coloring pigments and glaze directly on the wooden plate. Explanation of sculptures construction and decorative applications such as “wax paper” transfer. Kiln opening and evaluation of the results.

Do not forget

Working clothes and shoes, block and pencil. You will receive all the material needed during the workshop and you can save it for your future work.

During the course small food will be available (water, tea, coffee, cookies, fruit). Lunch will be brought to the studio (pizza or similar)

 

 • When: 11/05/2020 – 13/05/2020, each day 9.00 – 17.00, one hour lunch pause
 • Where: Praha - Terra Ceramics Prague
 • Lector: Alberto Bustos
 • Organization: Keramikum z.s.
 • Price: 14.500 CZK, Keramikum members discount 500 CZK
 • Cancelation: Possible only up to 14 days before workshop starts and only when substitutes are available and when they confirm participation at the workshop. You can offer your place to another person if needed, but you have to notify the organizer.
 • Organization info: Václav Kugler, info@keramikum.cz, 608 658 320
 • Programme info: Laura Ecsiová, laura.ecsiova@le-trend.sk, 607 652 554
Registrace
Španělský mistr Alberto Bustos v Praze - Vlákna a textury
kategorie Kurz
kde Praha
kdy 1.9.2020
od 09:00
do 17:00
kontakt Info k organizaci a programu: info@keramikum.cz a laura.ecsiova@le-trend.sk , tel.: 608 658 320
Diskuze