Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací

CARPE DIEM

kdy
29.4.2022
-
15.6.2022
od
17:00
do
17:00
Odložená jubilejní výstava Olgy a Miroslava Hudečkových se bude konat na Staré radnici v Říčanech u Prahy.

Olga Hudečková, sochařka-keramička 
se narodila 17. 11. 1936 v Kotouni u Blatné v Čechách. Po vyučení malířkou porcelánu v Klášterci nad Ohří absolvovala Mistrovskou školu v Karlových Varech. V dalším studiu pokračovala na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti – obor keramika. Zde začíná její tvůrčí cesta za objevováním tvárných a výrazových možností klasické hrnčiny. Touha po vzdělání ji přivedla na Vysokou školu pedagogickou při Univerzitě Karlově v Praze, kde rozvíjela svůj talent pod vedením českých umělců – sochaře Karla Lidického a Cyrila Boudy – malíře a grafika.

Dílo Hudečkové si nás podmaňuje zvláštním moderním lyrismem, citovostí, ušlechtilostí, ryzí a čirou jemností, něhou a až snovou křehkostí. Jde o díla, která mají naplnivsmysl své existence v realizaci svých účelů. Mají sloužit člověku. V mnohém z artefaktů je skryto i více možností použití, jež jsou ve výtvarném nápadu a tvaru – například, že váza květinu spíše očekává, než nutně předpokládá.

Doposud uspořádala 238 samostatných výstav u nás i v zahraničí. Účastnila se i kolektivních výstav se svými přáteli a oborovými kolegy. V některých městech, i státech vystavovala i vícekrát. V roce 1991 si její exponáty v keramice odváželi do své vlasti – finský prezident Maunu Koivisto a švédský král Carl Gustav XVI.

Sochař Miroslav Hudeček
 se narodil 30. 4. 1935 ve Strážnici na Moravě. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti – obor keramika. V dalším studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli jeho profesory sochaři Jan Lauda a Vincenc Makovský. Při absolutoriu získal Hlavní cenu akademie – za obor sochařství (1960–1961).
Cílevědomá, soustavná tvůrčí práce, umělecké výsledky a příslib výrazného talentu Miroslavu Hudečkovi otevřely cestu k ročnímu stipendijnímu pobytu v New Yorku, 1966-1967, kde pracoval v ateliéru japonského sochaře Tochio Adate.

Vytvořil díla z kamene, dřeva, bronzu, betonu, mědi, cínu, textilu, kameniny. Spolupracuje s architekty a převládá u něho monumentální tvorba, kterou uplatňuje v interiéru i exteriéru. Vytváří náročná řešení s vodní hrou. Pro své rodné město Strážnici vytvořil v bronzu pomník „učiteli národů“ – Janu Amosu Komenskému. Miluje práce s různými materiály. Kamenina mu nabízí velké možnosti, proto část jeho tvorby zasahuje tuto oblast. Zabývá se figurální tvorbou a jeho oblíbenými náměty jsou láska, mateřství, rozhovory, konfrontace, zápasy, lidské vztahy, hudba, sny…

Miroslav Hudeček má za sebou rozsáhlé sochařské dílo. Vedle komorní tvorby figurativního a portrétního charakteru vznikla v jeho ateliéru za léta intenzívní tvůrčí práce také celá řada děl monumentálních. Přes tematickou a žánrovou rozmanitost a mnohostrannou škálu plastických výrazových prostředků je Hudečkovo dílo jako celek pozoruhodně jednotné. Tato jednota je dána rozpětím a rovnováhou mezi věcným realistickým pohledem na svět a poetičností, která je vrozeným rysem autorova uměleckého naturelu. Každá socha, každé dílo Miroslava Hudečka je trvalou výpovědí o člověku. Díky jeho mladému zaujetí keramikou porozuměl bezpečně jejím tvárným možnostem a našel v ní prostředek osobitého sochařského vyjádření. Dokáže ji plně využívat ve shodě se svými výtvarnými představami.“ (Jaroslav Pelikán)

Více informací na webu: http://www.hudeckovi.com

 

CARPE DIEM
kategorie Výstava
kde Říčany
kdy 29.4.2022
od 17:00
do 17:00
kontakt mail@hudeckovi.com
Diskuze